עמוד:27

אמצעי הפעלה מומלץ במיוחד ליחידה זו - למידה מחוץ לחדר הכיתה ביחידה הזו יש מקום להדגיש את הסיור כאמצעי חשוב בתהליך הלמידה-הוראה . התנסות ישירה עם הסובב עשויה לתרום להכרה בלתי אמצעית של התלמיד את סביבתו . התלמיד לא רק יקרא על סביבות של ילדים אחרים אלא יתנסה בתוך הסביבה שלו . הלמידה במהלך סיור מחוץ לכותלי הכיתה מזמנת לתלמיד אפשרות לפתח מיומנות מגוונות : תצפית , מדידה , תרגול שימוש במפה , צילום , הקלטה , ריאיון , שאלון ועוד . בתיווך המורה התלמיד ממקד את הסתכלותו , מכיר ומזהה מרכיבים , מארגן , ממיין ומשווה אינפורמציה שהוא קולט בעזרת חושיו ונותן להם הכללה , חוקיות , שיום ( מתן שם . ( הלמידה באמצעות הסיור מעודדת למידה בדרך חקר וגילוי – איסוף נתונים בשטח והפקת מידע מהם . את הסיור צריך להכין באופן יסודי ואחראי , למשל : המורה יערוך סיור מקדים , יכין על פי הצורך ' דף פעילות לסיור , ' יציין חפצים ש יש להצטייד בהם לסיור , ישוחח בכיתה על המטרות של הסיור , ינחה דיון ויגיע להסכמה לגבי כללי התנהגות במהלך הסיור . את הסיכום , את הכללות ואת המסקנות מהסיור רצוי לבצע בשיעור בכיתה . אפשר לסכם את הסיור בדרכים שונות : דיווח , חיבור , המחזה , תמונות וכדומה . תוכנית הלימודים החדשה מדגישה כי הלימוד מחוץ לכיתה מטפח גם גישות וערכים ( עמוד 47 בתוכנית הלימודים : ( . 1 שאיפה לסייר לשם הנאה וחוויה לימודית – חברתית – ותר בותית . 2 נכונות למעורבות ולפעולה למען הסביבה והנוף . 3 טיפוח הקשר והשייכות למקום , לסביבה ולארץ מטרה נוספת ביחידה זו היא היענות לעיקרון מרכזי בתוכנית : הכרת ה " אחרים " החיים במדינה ויצירת מכנה משותף לכלל תלמידי מערכת החינוך בישראל . בפרק השני ביחידה , "נא להכיר – הסביבה הקרובה שלי , " התלמידים פוגשים ילדים ממקומות שונות , המייצגים סביבות מגורים שונות , צורות יישוב שונות וגם מרכיבי זהות שונים . הם פוגשים תכנים ומאפיינים של קבוצות אוכלוסייה אחרות , שונות משלהם . לילד יהודי-חילוני זו הזדמנות לפגוש ילד דתי או ילד ערבי ; לילד יהודי-דתי זו הזדמנות לפגוש ילד חילוני או ערבי וכדומה . בכך יש מענה למטרה מרכזית של התוכנית : " יכירו את אורח החיים ואת המאפיינים התרבותיים של קבוצות אחרות משלהם החיות בחברה הישראלית ... יזהו קווי דמיון בין הקבוצות החברתיות השונות , ויבינו שהם יכולים להוות בסיס למכנה משותף של החברה בישראל , תוך שמירה על הייחודיות . " ( שם , עמוד ( 18

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר