עמוד:26

נושא הסביבה הקרובה ותוכנית הלימודים החדשה תוכנית הלימודים החדשה אינה משתמשת במונח ' שכונה , ' אלא במונח ' הסביבה הקרובה , ' ובפיתוח החומרים הקפדנו להשתמש במינוח הזה . מאחר וחשוב לתת לילדים את המסגרת , התיחום של המרחב הנדון , הגדרנו בספר הלימוד את המרחב של הסביבה הקרובה כך ( עמוד 44 בספר : ( " הסביבה הקרובה שלנו נמצאת מסביב למקום שאנו גרים בו . היא כוללת את הבית שלנו , את הרחוב שלנו ואת הרחובות הסמוכים " . בספר מוזמנים התלמידים לחקור את סביבת מגוריהם - להכיר אותה ולהבין אירועים ותהליכים המתרחשים בה ולבטא את החוקיות ואת ההמשגה שלהם . במהלך הלימוד התלמידים צריכים לאסוף מידע ( באמצעות מיומנויות חקר שונות , כגון : סיור , תצפית , סקר , שאלון ) לעבד את המידע לנתח אותו ולהסיק ממנו מסקנות . הלימוד על הסביבה מזמן פרשנויות שונות לתופעות וליכולות , כגון : הנמקה , הבעת דעה , הערכת מצבים . בכיתה ג התלמידים מוזמנים לחקור את הסביבה הקרובה שלהם , ובכיתה ד הם חוקרים את היישוב שלהם . במהלך הפיתוח הקפדנו שלא תהיה חזרה בין התכנים הנלמדים בכיתה ג לבין התכנים הנלמדים בכיתה ד . עם זאת יש לומר שהערכים והמטרות חוזרים ומטופלים באופן ספירלי . כך למשל הן בלימוד הסביבה הקרובה והן בלימוד היישוב שלהם מצופה כי התלמידים : " יטפחו תחושה של שייכות וקשר למדינת ישראל ולארץ ישראל – לנופיה , לאתריה , לתושביה – לתרבותם , לאמונתם – ולעברה תוך יצירת קשר בלתי אמצעי שיעורר חוויה לימודית ורגשית " " יחזקו את הזיקה לסביבתם הקרובה על כל מרכיביה האנושיים , התרבותיים והפיזיים באמצעות סיורים ופעילות חווייתית מתמשכת . " " יבטאו באופנים שונים את תחושת השותפות , האחריות והמחויבות שלהם לנעשה בסביבתם הקרובה , ויגלו אכפתיות למדינה , לתושביה , לארץ ולנופיה ) " . תוכנית הלימודים עמוד . ( 19 יחידה : 2 סביבה מקום שחיים בו ביחידה זו חמישה פרקים : פרק : 1 עוסק בהיכרות עם המושג ' הסביבה הקרובה , ' מה הם גבולותיה ומה היא מכילה . פרק : 2 מציג 4 סביבות שונות של ילדים ממגזרים שונים . פרק : 3 עוסק באבחנה בין מקומות פרטיים לציבוריים ודרכי התנהגות בהם . פרק : 4 עוסק בשינויים שחלים בסביבה . פרק : 5 עוסק בשמירה על הסביבה . כל אחד מהנושאים הללו מופיע בתוכנית הלימודים כתוכן נדרש בכיתה ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר