עמוד:24

פעילות , 6 עמוד : 13 טוב לעשות יחד פעילות זו עומדת על היתרונות של קבוצה . איור - 1 לקבוצה יש כוח להשפיע , יותר קל להפעיל לחץ לשינוי החלטות . למשל , אפשר להפגין , לערוך שביתה . איור - 2 לקבוצה יש יותר כוח פיסי , ביחד מסוגלים " להזיז הרים . " איור – 3 לקבוצה שפועלת ביחד , בשיתוף פעולה ובתיאום יש סיכוי להגיע רחוק יותר . התמונה של השייטים מדגימה יפה את הצורך בשיתוף פעולה ובתיאום בין המשתתפים בקבוצה , כדי להשיג את המטרה . זו הזדמנות לתת לילדים לתאר מצבים של תיאום ושיתוף פעולה בכיתה לעומת מצבים שבהם לא היה שיתוף פעולה ותיאום , ולכן הכיתה נכשלה בהשגת מטרה מסוימת . פעילות , 20 עמוד : 25 לא התכוונתי ! ..... כאשר פוגעים במישהו " לא בכוונה " , זה נתפס כמעשה נסלח . פעילות זו באה לעור ר את המודעות לכך שגם פגיעה ללא כוונה מראש היא פגיעה בזכות לשלמות הגוף . האדם נדרש לקחת אחריות על מעשיו ולנהוג בזהירות כלפי שלומם של אחרים . "לא בכוונה " איננו תירוץ שמכשיר פגיעה . פעילות , 22 עמוד : 27 כשהכבוד שלי נפגע השיר של יהודה אטלס , " אל תסבירו לי , " שעליו מבוססת הפעילות , אמנם אינו אומר במפורש אל מי מופנים דברי הילד הדובר בשיר , אך ברור לקוראים שהוא פונה אל המבוגרים , בעיקר אל ההורים . בין ילדים להוריהם ו למוריהם קיימים יחסי סמכות וכפיפות . הילד נתון לסמכות ה הורים וחייב לציית להם . אמנם המבוגרים חייבים לנהוג בכבוד כלפי ילדים , על כך אין ויכוח , אך יכול להיווצר ניגוד בין מה שהילד תופס כפגיעה בכבודו לבין מה שהמבוגר תופס כחינוך , כדאגה לביטחון הילד וכד' . השיר מציג את נקודת מבטו של הילד שנמצא במצבים המוכרים כמעט לכולנו ועלול להיפגע מיחס המבוגרים אליו . תרגיל מעניין בכיתה יהיה לנסות ל " היכנס לנעלי " ההורים , ובכך להתקרב ולהבין למה הם עושים או אומרים את מה שמוזכר בשיר . הילדים יוכלו להציג את עמדת המבוגרים באופן שיצדיק או יבהיר אותה . פעילות , 23 עמוד : 28 צריך לכבד כל מה שרוצים ? ביחסי ילד-הורה וילד –מורה אין שוויון מוחלט ואין דמוקרטיה מלאה . אחד התפקידים החשובים של הורים הוא להציב גבולות לילדיהם , לבנות להם מסגרת שבה קיימים קודי התנהגות . למשל , אין זה בריא לאכול כל היום פיצה , ותפקיד ההורה האחראי הוא ללמד את ילדו מה מותר ומה אסור . הורה שנכנע לכל דרישה של ילדיו מועל בתפקידו כהורה . לתת למישהו יחס של כבוד , לתת למישהו את הזכות לכבוד - אין פירושו להיענות לכל דרישה שלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר