עמוד:22

אמצעי הפעלה מומלץ במיוחד ליחידה זו – דרמה יוצרת דרמה יוצרת מוגדרת כפעילות יצירתית והבעה עצמית של מחשבות והרגשות באמצעים מוחשיים : באמצעות עצמים , המחזה , אלתורים , תרגילי משחק ותנועה , מוסיקה , פנטומימה , מסכות , תיאטרון בובות וכדומה . נקודת המוצא לפעילות הדרמה היוצרת היא המשחק , תכונה אנושית הנטועה בטבע האדם מילדות . היחידה הראשונה " לחיות יחד בחברה " משופעת במצבים הנותנים כר נרחב להכנסת דרמה יוצרת לתוך חדר הכיתה . נושאים שונים כמו : יתרונות לחיים בקבוצה , לפעמים קשה לחיות בקבוצה , זכויות וחובות בקבוצה , כללים וחוקים - מזמנים המחזה או משחק תפקידים שימחישו ויעודדו אבחנות והתבוננויות לגבי מצבים מורכבים הקשורים במערכות יחסים בין אנשים . לעתים פעילות מסוימת בחוברת הפעילויות מכוונת לדרמה יוצרת בכיתה , אך יש מקום נרחב גם ליוזמה של המורה . למשל , היחידה הראשונה בספר הלימוד משופעת באיורים המדגימים מצבים מחברת הילדים ( ראו עמודים - ( 15 – 14 אפשר לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות ולבקש מכל קבוצה להציג מצב זהה או דומה למה שמתואר בספר . נדמה כי הכול מסכימים , ויש לכך סימוכין במחקר החינוכי והפסיכולוגי התפתחותי , שללמידה חווייתית -יצירתית יש חשיבות עצומה . נדגיש כאן כמה מהיתרונות לשימוש בדרמה יוצרת במהלך תהליך ההוראה- למידה : מסגרת של דרמה יוצרת עשויה לתרום לפיתוח יחסים של שיתוף פעולה , אחריות וחלוקת תפקידים בקבוצה . למעשה היא מאפשרת להתנסות ולחיות את המרכיבים המרכזיים של היחידה ולא רק ללמוד עליהם מבחוץ . כאשר ילדים עוסקים בפעילות דרמ תית הם נותנים מרחב לעולם הרגש , וזו הזדמנות עבורם ל " אוורר " רגשות שלהם , לפתח יכולת הזדהות והבנה עם השונה , לגלות אמפתיה עם הזולת . במיוחד נציין את " משחק התפקידים " שמאפשר לאחד " להיכנס לנעליו " של האחר ועל ידי כך להבין את צרכיו , עמדותיו ומעשיו . חשוב מא ו ד לעזור לילדים להבין לעומקו את עקרון הרוב והמיעוט ולוודא שהבינו והפנימו . אפשר לתרגל איתם את הנושא באירועי משחק בכיתה . למשל : לחלק את הכיתה לקבוצות של רוב ומיעוט לפי קריטריונים שונים , לבקש מהרוב לקבוע כלל שישפיע על המיעוט , ולבחון אם הכלל הזה לגיטימי או לא . לדוגמה : אפשר לחלק את הילדים לפי צבע העיניים . בהנחה שבקבוצת הרוב ייכללו בעלי עיניים חומות , יתבקש הרוב לקבוע כלל שיפגע באופן כלשהו בכל מי שעיניו אינן כחולות . למשל – רק בעלי העיניים החומות זכאים לצאת להפסקה . בדרך זו הילדים יהיו שייכים פעם לקבוצת הרוב ופעם למיעוט , ויוכלו לחוש מה מרגישים בכל קבוצה , ומה קורה כשהרוב קובע כללים שפוגעים במיעוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר