עמוד:20

הזכות לקניין – זכותו של כל אדם לרכוש משלו ולהגנה עליו . הזכות לשוויון – כל בני האדם נולדו שווים בערכם ובזכויותיהם . יש להתייחס לכולם באופן שווה ולא להפלות אנשים או קבוצות בשל דתם , גזעם , לאומם , מינם , שפתם , השקפת עולמם והשקפתם הפוליטית . הזכות להליך הוגן – גם כשאדם חשוד בעבירה , אין הוא מאבד את כבודו ואת זכויותיו , והפגיעה בזכויותיו מותרת רק במידה הנחוצה להוצאת האמת לאור ולהגנה על החברה . זכויות האדם נתפסות כזכויות " טבעיות , " כלומר הן מגיעות לכל אדם באשר הוא אדם , מרגע היוולדו . זכויות אלה אינן מוענקות על ידי שלטון זה או אחר , ולכן אף אחד - לא השלטון ולא הקבוצה ופרטיה - אינו רשאי לשלול אותן או לפגוע בהן . בנוסף לזכויות אלה יש לאדם זכויות חברתיות . אלה זכויות שהמדינה מעניקה , והן כוללות , לדוגמה , את הזכות לקיום אנושי בכבוד , הזכות לדיור , הזכות לטיפול רפואי , הזכות לעבודה ולתנאי העסקה נאותים , הזכות לחינוך . ההכרה הראשונה בזכויות האדם במשמעותן המודרנית מצויה בחוק של הקיסר קונראד השני משנת : 1037 "איש לא יילקח ממנו רכושו אלא לפי דיני הקיסרות ופסק דינם של רעיו . " מסמכים היסטוריים נוספים שהכירו בזכויות האדם הם המגנה קרטה ( אנגליה , , ( 1215 הכרזת העצמאות של ארצות הברית ( אמריקה , , ( 1776 ההצהרה על זכויות האדם והאזרח ( צרפת , . ( 1789 במלחמת העולם השנייה נפגעו מאוד זכויות האדם של מיליוני אנשים , וכתוצאה מכך ( בשנת ( 1948 קיבלה עצרת האומות המאוחדות את ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם . הכרזה זו אינה מסמך מחייב , אך היא משקפת את הערכים המשותפים לרוב אומות העולם בדבר זכויות האדם . המדינות הדמוקרטיות מכירות בזכויות האדם כחלק משיטת המשפט שלהן . במדינות שפועלות על פי חוקה , זכויות האדם מעוגנות במסמך זה . החוקה עומדת מעל יתר החוקים ושומרת שהזכויות לא ייפגעו . גם במדינות דמוקרטיות שאינן פועלות על פי חוקה כתובה , כמו ישראל , זכויות האדם הן חלק מהמערכת המשפטית . בישראל , מחויבות המדינה לזכויות האדם באה לידי ביטוי כבר במגילת העצמאות , ומאוחר יותר היא מצאה את מקומה במסגרת החקיקה והפסיקה של בתי המשפט . דוגמאות לחוקים במערכת המשפט הישראלית המעגנים את זכויות האדם הן " חוק יסוד כבוד האדם וחירותו " ו " חוק יסוד חופש העיסוק . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר