עמוד:19

עם זאת חשוב להבהיר שלעתים יש צורך להגביל את הזכויות של הפרט . אם אדם , מבוגר או ילד , משתמש למשל בזכות לחירות ( הזכות לחירות כוללת היבטים שונים ; ראו בהמשך ) ומנצל אותה כדי לפגוע בגופו , ברכושו , בכבודו של ילד אחר ( להרביץ , לגנוב , להעליב וכדומה ) – חובה להגן על חירותו של אותו הילד על ידי הגבלת חירותו של הרוצה לפגוע בו . התלמידים צריכים להבין שהחופש של כל אחד בחברה מוגבל , כי גם לאחרים יש זכויות , ולאף אחד אין זכות לפגוע בזכויות של מישהו אחר . בפרק זה עשויה לעלות במלוא חריפותה סוגיה מרכזית מחיי הילדים : אם מישהו פוגע בזכות שלי , האם מותר לי לפגוע בזכות שלו ? למשל – אם מכים אותי , מותר לי להחזיר ? בספר אנו בחרנו להדגיש את הכיוון החיובי : אם אתם רוצים שישמרו על הזכויות שלכם , הקפידו לשמור על זכויות האחרים . אך הכיוון הזה אינו נותן מענה לדילמה – אם לא שמרו על הזכויות שלי , האם אני חייב לשמור על זכויות האחרים ? באופן עקרוני התשובה היא : כן – אדם תמיד מחויב לשמור על זכויות גם אם פגעו בו . זכויות האדם הן זכויות טבעיות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם , גם אם הוא אינו ממלא את חובותיו . אחת ההוכחות הבולטות לכך היא שגם לעבריינים שמורות זכויות האדם , אף שהם עצמם הפרו הפרה גסה את חובותיהם . החריג לכך הוא מצב של הגנה עצמית – כאשר פוגעים בך מותר לך להתגונן . אבל גם כאן קיימת אי בהירות רבה בשאלת המידה – איזו פגיעה מאפשרת או אפילו מחייבת את הקורבן " להחזיר " ? כמה מותר " להחזיר , " כלומר , מה רמת האלימות המותרת כשמדובר בהגנה עצמית ? בכל מקרה מדובר בסוגיה קשה שאין לה תשובה חד משמעית . הכיוון החינוכי המומלץ : לעודד את הילד לבקש עזרה ממבוגר , במידת האפשר , ולא לעשות דין לעצמו . להלן רשימה של זכויות האדם הבסיסיות ושל הזכויות הנגזרות מהן : הזכות לחיים ולביטחון , שמשמעה שמירה מפני כל פגיעה בשלמות הגוף . הזכות לכבוד – כבוד האדם אינו רק זכות , אלא ערך העומד בבסיס הזכויות כולן . מהערך הזה נגזרות כל שאר זכויות האדם . הזכות לכבוד כוללת זכויות נוספות : הזכות לשם טוב , הזכות לפרטיות ולצנעת הפרט , הזכות שלא להיות נתון ליחס משפיל או מעליב . הזכות לחירות – זוהי זכות כללית שמשמעה שכל אדם הוא חופשי ואין לשעבד אותו . אדם רשאי לנהוג כרצונו כל עוד אין הוא פוגע בזכותו של אחר או באינטרס של הכלל . מהזכות לחירות נגזרות חירויות ספציפיות : חירות המחשבה והדעה , חירות המצפון , חופש הביטוי וחופש המידע , חופש העיתונות , חופש ההתאגדות , חופש הדת והחופש מדת , חירות התנועה , חופש העיסוק , חופש ממאסר שרירותי , חופש האסיפה , חופש ההפגנה , חופש השביתה , חופש הנישואין , חופש הבחירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר