עמוד:17

חומר רקע על נושאים מרכזיים להלן חומר רקע על נושאים מרכזיים ביחידה זו ו בהמשך זרקור ( הערות והארות ) על כמה פעילו יות המופיעות בחוברת הפעילויות . קבוצה למונח קבוצה אין הגדרה מקובלת על החוקרים , ובספרות אפשר למצוא לו מאות הגדרות . הנה הגדרה אחת : קבוצה היא יחידה חברתית בת שלושה אנשים או יותר , שמקיימים ביניהם יחסי גומלין , שיש להם לפחות מטרה אחת משותפת , שמערכת היחסים ביניהם יציבה ומובנת , שיש ביניהם תלות הדדית , ושהם תופסים את עצמם כחלק מהקבוצה . ( Baron & Byrne 1994 ) כל אחד מן המרכיבים שבהגדרה זו מהותי להגדרת קבוצה , אבל לתלמידי כיתה ג ' מצאנו לנכון להתמקד בשני מרכיבים : בקבוצה עושים דברים ביחד , לקבוצה יש מטרות משותפות . ההנחה היא שמושגים נבנים באופן ספירלי , והמושג " קבוצה " ילך ויתעבה במהלך השנים באמצעות מרכיבים נוספים . מורים אשר בכיתותיהם עולות תהיות לגבי המושג " קבוצה " מוזמנ ים להציע לתלמידים לבחון מרכיבים נוספים , כגון : האם יש יחסי גומלין , קשר , בין חברי הקבוצה ? האם מערכת הקשרים היא יציבה , כלומר מתקיימת במשך תקופה מסוימת ( שבועות , חודשים או שנים ) ? האם יש תלות הדדית בין החברים בקבוצה , כלומר האם כאשר קורה משהו למישהו מחברי הקבוצה יש לכך השפעה גם על חברים אחרים ? גורמים אחדים משפיעים על האדם להצטרף לקבוצה : צרכים חברתיים- פסיכולוגיים להיות מחובר ושייך ; הקבוצה מאפשרת להשיג דברים שקשה להשיג לבד ; דרך הקבוצה היחיד מגדיר את עצמו ( אני תלמיד , אני אישה , אני יהודי , וכו ' . ( אף על פי שהאדם הוא יצור חברתי ויש לו קבוצות השתייכות שונות , חשוב לתת מקום ולגיטימציה ל " לבד " ולייחוד של כל אחד גם בהיותו חלק מקבוצה . הקבוצה היא אוסף של יחידים , ויש להדגיש גם את המשותף לכולם מעצם ההשתייכות וגם את האינדי בידואל - הפרט . באמצעות חוברת הפעילוי ו ת התלמידים מוזמנים לבחון ערכים ועקרונות אלו בסביבתם הקרובה . אין הכוונה רק " ללמוד על " ערך מסוים מבחינה תאורטית , אלא לבחון כיצד הוא בא לידי ביטוי בכיתה , בשכונה , בחברה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר