עמוד:16

יחידה : 1 לחיות יחד בחברה היחידה הראשונה - לחיות יחד בחברה - מורכבת מחמישה פרקים : פרקים ראשו ן – שלישי : עוסקים בקבוצה , יתרונותיה , חסרונותיה , תפקידים בקבוצה והשתייכות לקבוצות שונות פרק רביעי : עוסק בזכויות וחובות בקבוצה ובחברה פרק חמישי : עוסק בכללים וחוקים בקבוצה ובחברה היחידה הראשונה מעלה את הטענה שאנו יצורים חברתיים שחיים יחד במסגרות חברתיות . היחידה מתמקדת בעקרונות הבסיסיים ובערכי היסוד של החיים יחד בקבוצה ובחברה דמוקרטית : חיים יחד בחברה דמוקרטית מושתתים על כבוד לזולת ; שוויון ; סובלנות והתחשבות ; עזרה הדדית , הידברות ופשרות . חיים יחד בחברה דמוקרטית מחייבים הבנה שכל בני האדם נולדו שווים , ומכאן כולם בעלי זכויות אדם טבעיות ובסיסיות . לכל אדם יש גם חובות . חיים יחד בחברה דמוקרטית מחייבים הבנה לגבי עליונותו של החוק ככלי להסדרת החיים בחברה . בחברה דמוקרטית חברי הקבוצה קובעים ביחד את הכללים והחוקים המסדירים את חייהם , וכולם כפופים להם . לחיות יחד בישראל – לכיתה ג ה קדמה התכנים בספר לחיות יחד בישראל - ג פותחו ונכתבו בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה . על פי התוכנית , בשכבת גיל זו בולטים המרכיבים החברתיים – אזרחיים . חומרי הלימוד ( ספר הלימוד וחוברת הפעילויות ) כוללים 3 יחידות , והן מטפלות בכל הנושאים הנדרשים על פי תוכנית הלימודים החדשה ב " מולדת חברה ואזרחות . " נקודת המוצא בבניית הרצף הלימודי היא הכיתה וחברת הילדים - הקבוצות החברתיות הקרובות ביותר ללומד . לדעתנו מתאים לפתוח את השנה בקבוצה הקרובה והמוכרת לילדים ולהעביר עקרונות מרכזיים מתוך עולם החוויות המוכר אל עולם מוכר פחות . ככל שמתקדמים בספר הלימוד , מעגלי קבוצות ההשתייכות הולכים ומתרחבים - היחידה השנייה עוסקת בסביבה הקרובה , והיחידה השלישית עוסקת במדינת ישראל – המולדת שלנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר