עמוד:12

בזה ומעשירים זה את זה ; חומרי הלימוד כוללים סוגות שונות - טקסטים ספרותיים ( תת סוגה – שיר , אגדות חז " ל , סיפורי עמים ) , וטקסטים למטרות מידוע ( תת סוגה : ערכים במילון , תעודות היסטוריות , שלטים , ידיעות עיתונאיות ועוד . ( יש בחומרים נושאים לשיחה במליאת הכיתה ולעבודה בקבוצה , וכך מועשרת השפה הדבורה . בחוברת הפעילויות התלמיד נדרש לסו גים שונים של כתיבה – החל במשימות של הבנת הנקרא ו כלה במשימות של ניתוח והסקת מסקנות ברמה גבוהה , וכך מועשרת השפה הכתובה . . 7 חומרי הלימוד מזמנים רכישת מיומנויות חקר המתאימות לתחומי הדעת השונים מושאי המחקר בתחומי הדעת השונים המרכיבים את התוכנית החדשה נבחנים בכלי חקר מגוונים ושונים . חומרי הלימוד מזמנים היכרות והתנסות בכלי המחקר הללו באופן ההולם את גיל הלומדים . למשל : עיסוק בהיבטים סוציולוגיים בחומרי הלימוד מזמן חיזוק של מיומנויות כגון תצפיות , ראיונות , סקרים ושאלונים ; היבטים היסטוריים בחומרי הלימוד מזמנים שימוש במיומנויות חקר של חומר ארכיוני , תעודות ראשוניות , מסמכים ותעודות ; היבטים גיאוגרפיים בחומרי הלימוד מחזקים מיומנויות חקר של הכלים המרכזיים ב גיאוגרפיה - מפות ותרשימים מסוגים שונים , סיור ותצפית לאיסוף נתונים במרחב ; ובנושאים הקשורים ל אזרחות וקיימים בחומר הלימוד ההד גשים הם על מיומנויות של דיון בסוגיות תוך כדי הבחנ ה בין דעה לעובדה , הבעת דעות שונות , הנמקות , האזנה לדעות שונות וכיבודן , פישור או גישור בין המתדיינים . . 8 חומרי הלימוד מתחשבים בשונות התלמידים בחומרי הלימוד מקורות מידע מגוונים ( טקסטים מסוגות שונות , תמונות , איורים , קריקטורות , נתונים מספריים ועוד ) – אלה מאפשרים בחירה והתאמה לתלמידים שונים . המשימות בחוברות הפעילויות רבות ומגוונות הן ברמת המורכבות והאורך שלהן והן בסוגי התוצרים המבוקשים בהן . גם מרכיב זה של חומרי הלימוד עשוי להוות כלי ביד המורה להתאמת התוכנית לתלמידיו השונים . בנוסף , ה " שיחות " שבין הדמויות המאוירות משמשות לא אחת לתמיכה ולסיוע שהתלמידים זקוקים להם – החל ברמה הפרשנית וכלה ברמה האסטרטגית שמבהירה מה לעשות כדי להבין את הטקסט או המשימה המבוקשת . . 9 חומרי הלימוד מזמנים פעילות בפורומים שונים לעתים נאמר בפעילות במפורש מהו פורום העבודה המתבקש או המומלץ ( עבודה עצמאית של תלמיד , עבודה בזוגות , בקבוצות או במליאה . ( לעתים הניסוח של הפעילות מציע אפשרויות שונות לפורום העבודה . גישה זאת המזמנת התנסויות בפורומים מגוונים מסייעת בפיתוח לומד בעל מכוונות עצמית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר