עמוד:11

. 3 אינטגרטיביות , מודולריות וגמישות תחומי הדעת השונים משולבים בחומרי הלימוד בהתאם לתכנים המבוקשים בתוכנית הלימודים , ורמת האינטגרציה שביניהם היא בינונית . רמת אינטגרציה זאת תקל על המורים לזהות את תחומי הדעת השונים וליצור רצפי הוראה - למידה שונים בהתאם לצורכיהם . זאת ועוד , חומרי הלימוד ( ספר וחוברת ) מאורגנים בשערים או בפרקים שאין בהם " מוקדם ומאוחר . " כל יחידה היא מודולרית ואיננה תלויה ביחידות האחרות . מודולריות זו מאפשרת למורים לארגן את היחידות בסדר שמתאים לתוכנית ההוראה שלהם . הם גם יכולים להאריך את משך ההוראה בנושא אחד ולקצר את משך הלימוד בנושא אחר . . 4 רלוונטיות והתחשבות בגיל הלומדים חומרי הלימוד עוסקים בנושאים אקטואליים ועדכניים המותאמים לגיל הלומדים , לחיי היום -יום שלהם ולמקום מגוריהם . זה נעשה באמצעות דוגמאות , אירועים , סיפורים , איורים וצילומים , ובאמצעות פעילויות שבהן הלומדים מתלבטים בבעיות אקטואליות ומביעים את דעתם המנומקת ואת טעמם , או באמצעות פעילויות שונות שהתלמידים מבצעים בסביבתם ( ראיונות , סקרים , תצפיות וכדומה . ( ה ' אני מאמין ' שמאחורי חומרי הלימוד הוא - כאשר תהליך הלמידה ונושאיה רלוונטיים ללומדים יש סיכוי טוב להשיג את מטרות התוכנית . . 5 מעורבות אישית- חברתית עיקרון מרכזי בחומרי הלימוד אומר כי האדם משפיע על סביבתו ומעצב אותה במעשיו . כך מתפתחת אצל התלמידים גישה המחזקת את תחושת הביטחון האישי ואת תחושת השייכות , האכפתיות , המעורבות האזרחית והרצון לעשייה . התכנים בחומרי הלימוד עוסקים בהיבטים שונים ומזמנים עיסוק במעורבות חברתית וסביבתית , למשל : הם מבליטים את הצורך של הפרט בארגונים חברתיים ברמות שונות : בית ספר , יישוב , מדינה ; הם מציגים את הפעילות האנושית בתוך הסביבה הטבעית ומעלים דילמות שונות הקשורות לפעילות זו ; הם מעלים על נס את פועלם של יחידים ושל ארגונים למען החברה והקהילה ועוד . בספר מובאות דוגמאות למעורבות אישית-חברתית . חוברת הפעילויות מפנה את התלמידים לפעילות בתוך הסביבה שלהם ( הסביבה הטבעית והקהילה ) ונותנת הזדמנות לתיאור פועלם של הלומדים בתוך סביבתם . ה מטרה היא לחזק את תחושת השייכות החברתית של הלומדים אל סביבתם על כל מעגליה . מעורבות חברתית מסייעת לגיבוש הזהות האישית והחברתית של היחיד כאזרח בעל זכויות וחובות , והיא מחזקת את יכולת ההשפעה שלו על סביבתו . . 6 טיפוח השפה והכישורים הלשוניים כחלק אי נטגרלי מהתהליך הלימודי חומרי הלימוד מציעים עשייה שמכוונת אל העיסוק בשפה ברוח תוכנית הלימודים החדשה לחינוך הלשוני , תשס " ג : הטקסטים מורכבים מחומרים כתובים ומחומרים ויזואליים מגוונים התומכים זה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר