עמוד:10

הרציונל ועקרונות הפיתוח . 1 מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית חומרי הלימוד מיישמים את מטרות תוכנית הלימודים , ובמרכזם הודגש הרעיון הערכי העוסק במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . רעיון זה כולל בחובו רבים ממוקדי העניין של התוכנית והוא מחייב מפגש של הלומדים עם מושגי בסיס ביהדות , ציונות ודמוקרטיה . המודעות להיותה של מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית מובילה להבנת החברה הישראלית הרב-תרבותית , לאהבת הארץ ולמעורבות חברתית-אזרחית , להיכרות עם המסגרות הארגוניות של החברה ועוד ( וראה בת וכנית הלימודים עמוד 16 ואילך . ( . 2 חומרי הלימוד מתאימים לשמש כבסיס לבניית תוכנית לימודים בית ספ רית ייחודית חומרי הלימוד פורשים בפני המורה תוכניות הוראה - למידה שמציעות מפגש עם כל אבני היסוד המוגדרות בתוכנית כליבה – חומר בסיס לכל התלמידים . המורים יכולים לראות בחומרי לימוד אלה בסיס איתן לבנייה של תוכנית שנתית לתלמידיהם , ולהוסיף , להרחיב ולהעשיר את התוכנית על פי הבנתם וצורכי תלמידיהם . החברה בישראל הטרוגנית ורב תרבותית : יש בה דתיים לצד מסורתיים ולצד חילוניים ; יהודים לצד ערבים ולצד דרוזים ; יהודים לצד מוסלמים ולצד נוצרים ; ותיקים לצד עולים שרק הגיעו ; אנשים שעלו מארצות מוצא שונות ועוד . בחברה כזאת יש חשיבות מיוחדת ליצירת מכנה משותף , להכרת האחר ולטיפוח יחס של הערכה וכבוד הדדי בין קבוצות האוכלוסייה . ובלשון תוכנית הלימודים החדשה : " גיבוש תשתית חינוכית ותרבותית משותפת שבה מכנים משותפים חינוכיים וערכיים לכלל החברה בישראל . " כדי ליישם את העיקרון הנ " ל הלכה למעשה אנו ממליצים לשלב בין ספר הלימוד וחוברת הפעילויות ( שמטח פיתח ) לבין יחידות עצמאיות ( שהמורה או צוות מורים בבית הספר פיתח . ( ספר הלימוד : הספר יוצר בסיס של תכנים , נושאים ומושגים המשותפים לכולם . חוברת הפעילויות : הפעילויות בחוברת מאפשרות להתמודד עם התכנים והמושגים שבהם עוסק הספר ומסייעות להבנתם ולהטמעתם . בנוסף , הפעילויות מחזירות את הלומד לבחון מקרוב את התכנים ואת הערכים שנלמדו : בקבוצה שלו , בחברת הילדים שסביבו , ברחוב וכדומה . יחידות עצמאיות של המורה : מאחר שהתוכנית תומכת גם במתן ביטוי לצרכים שונים וייחודיים של אוכלוסיות הלומדים ובזכות של כל קבוצה לספר את הסיפור שלה , יש חשיבות ליחידות לימוד שצוות בית הספר מפתח . יחידות לימוד כאלו יתנו מענה לצורכי המקום , והן יכולות להשתלב ברצף יחידות הלימוד של הספר והחוברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר