עמוד:6

תוכנית הלימודים החדשה במולדת , חברה ואזרחות בתשס " ג ( 2002 ) יצאה לאור תוכנית לימודים חדשה בנושא " מולדת , חברה ואזרחות " . התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ב-ד בבתי הספר הממלכתיים , הממלכתיים-דתיים , הערביים והדרוזיים . התוכנית החדשה היא חלק מת וכנית הליבה שאמורים ללמוד כלל התלמידים בהיקף של 4-2 ש " ש . שני מאפיינים בולטים יש לתוכנית הלימודים החדשה : . 1 אינטגרטיביות – התוכנית משלבת רעיונות , עקרונות , מושגים ותכנים מתחומי דעת שונים : גיאוגרפיה , אקולוגיה , אזרחות , סוציולוגיה , היסטוריה , כלכלה . . 2 מכנה משותף לצד ייחודיות - על פי ועדת המקצוע התוכנית " אמורה להיות מכנה משותף לכלל הלומדים , יחד עם זאת , היא תוכנית גמישה המאפשרת ביטוי לייחודיות של קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית . " תוכנית הלימודים החדשה בנויה סביב 3 צירי אורך , כל אחד מהצירים מורכב ממודולות אחדות המותאמות לדרגות הכיתה השונות , להלן הפירוט : ציר : 1 לחיות בסביבות משתנות המודולות בציר זה הן אלה : מודולה א – סביבות חיים שונות מודולה ב – שינויים סביבנו מודולה ג – שינויים בהתנהגות כלכלית לאורך זמן מודולה ד – שינויים היו בעבר ויהיו גם בעתיד ציר : 2 להיות אזרחים במדינת ישראל המודולות בציר זה הן אלה : מודולה א – אני וזולתי מודולה ב – מי הם האזרחים והתושבים במדינת ישראל ? מודולה ג – כיצד אפשר להתמודד עם בעיות וסוגיות שנגזרו ממחלוקות בין אוכלוסיות שונות ? מודולה ד – אנחנו שומרים על החוקים מודולה ה – מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים המסדירים את חיי החברה מודולה ו – איך ראוי להתנהג כחברים בחברה וכאזרחים במדינת ישראל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר