עמוד:4

פתח דבר סדרת חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל פותחה בהתאמה לתוכנית הלימודים במולדת , חברה ואזרחות . הסדרה מציעה דרכים למימוש המסרים , הרעיונות , המטרות , והמושגים שבתוכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ו למשתמע ממנו ( תחומי עניין רלוונטיים , ידע קודם , שלב התפתחותי – בהקשרי שפה ואוצר מילים , ובהקשרים ריגושיים ומוסריים ועוד ) . חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל - ג מתמקדים בערכים ובעקרונות של החיים יחד : בחברת הילדים , בסביבה הקרובה ובמדינת ישראל . עולים בו נושאים כגון : יתרונות וקשיים לחיים בקבוצה ; כללים וחוקים בקבוצה ובחברה ; זכויות וחובות בחברה ; סביבות מגורים שונות ברחבי ישראל ; מדינת ישראל – המולדת שלנו ; להיות אזרח במדינת ישראל , ועוד . חומרי הלימוד לחיות יחד בישראל – ד מתמקדים ביישובים בארץ כמייצגים של החברה בישראל – בהקמתם , במאפייניהם , בגיוון ובעושר של אוכלוסייתם , ואף בדילמות המעסיקות אותם בתחומי הפיתוח , הסביבה , הכלכלה , התרומה לקהילה ועוד . עולים בו נושאים כגון : ה יכרות עם אזורים שונים בארץ , אז והיום ביישובים , האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל , פיתוח ושימור הסביבה , פעילות תושבים למען היישוב ועוד . חומרי הלימוד לכל אחת מהכיתות כוללים את הפריטים האלה : ספר לימוד ג , ספר לימוד ד - בספר יש טקסטים מכלילים בנושאים השונים וכן חקרי מקרה המביאים סיפורים ותיאורים של אנשים ומקומות בארץ שמדגימים את ההכללות האלה . חוברת פעילויות ג , חוברת פעילויות ד - כל חוברת מכילה פעילויות מגוונות לתרגול וליישום התכנים המופיעים בספר . לפעמים הפעילויות אף מרחיבות תכנים או מציגות היבט נוסף של נושאים מסוימים . " אני והיישוב שלי " לכיתה ד - (!) ב ספרון זה התלמידים בודקים איך הנושאים השונים הנלמדים בספר ומעובדים בחוברת , באים לידי ביטוי ביישוב שלהם . בסופו של התהליך הספרון ישמש תוצר של עבודת חקר אישית של התלמיד על היישוב שלו . מדור מיוחד באתר האינטרנט של מטח - במדור זה משחקים , שאלות הערכה , פורום פתוח להבעת דעה בדילמות חברתיות , וחומרים להעשרה ולפעילות למורים ולהורים . מבוא כללי לכיתות ג- ד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר