עמוד:2

ראש צוות הפיתוח : אופירה גל פיתוח וכתיבה : אופירה גל , שירה גודמן , צביה פיין עריכה : חיה יצחקי עיצוב : עמלי ה זונדר עיצוב עטיפה : ניצן -שמיר – מעצבים הבאה לדפוס : גדי נחמיאס אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר – כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל © תשס " ה , . 2005 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר