עמוד:1

לחיות יחד בישראל ג מדריך למורה נכתב על פי תוכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר