עמוד:20

על איסוף נתונים דמוגרפיים איסוף נתונים על תושבי העולם , עיבוד הנתונים והפצתם לכל דורש , מתבצעים כיום ללא הרף בעזרת מערכות התקשורת ובעזרת טכנולוגיות המידע המתפתחות בקצב מהיר ביותר . מלאכת האיסוף של נתונים אמינים ומדויקים היא מלאכה יקרה ומורכבת , למרות טכנולוגיות המידע המתוחכמות של ימינו . את מאגרי הנתונים הבסיסיים של מדינות העולם יוצרים בעזרת מפקדי אוכלוסין , הנערכים בערך אחת 10-ל שנים 200-בכ ממדינות העולם . במועד שנקבע למפקד אוכלוסין במדינה מסוימת , התושבים ממלאים שאלונים הנוגעים לתחומים רבים של חייהם – פרטים מזהים , משלח-יד והשכלה , וכן פרטים אודות רמת חייהם . השאלונים אינם אחידים בכל מדינות העולם , ובכל מדינה מחליטים אילו תחומים ייבדקו במפקד האוכלוסין , ואילו שאלות יישאלו . הנתונים המתקבלים ממפקד האוכלוסין נאספים , בדרך כלל , על ידי מוסד ציבורי מרכזי , שממיין , מעבד , מנתח ומפרש אותם . בישראל , למשל , המוסד הציבורי העוסק בכך הוא " הלשכה המרכזית . "לסטטיסטיקה המידע שנאסף במפקדי האוכלוסין מתעדכן באופן מתמיד בעזרת איסוף ורישום נתונים שוטף – כל ילד שנולד , כל אדם שנפטר , וכל אזרח שיוצא מן המדינה או נכנס אליה , נרשם בצורה מסודרת במאגרי המידע של המדינה . הנתונים שמתקבלים במדינות השונות מועברים למוסדות האו"ם ולמכוני מחקר שונים , ובאלה מתרכזים מאגרי נתונים עצומים ורבי ערך מכל רחבי העולם . הנתונים שבמאגרים האלה מעובדים עיבוד נוסף על ידי מומחים וחוקרים , ומכאן הם מופצים לצרכנים שונים - בין-לאומיים ולאומיים , ציבוריים ופרטיים - במגוון רחב של פרסומים : שנתונים סטטיסטיים , מאמרים וכדומה . מפקדי האוכלוסין הם המבצעים הקשים והמורכבים ביותר בתהליכי איסוף הנתונים . ההתמודדות עם הקשיים הכרוכים בביצועם גורמת , מצד אחד , להעריך את ההישגים הגדולים של האנושות בתחום זה של איסוף נתונים , ומן הצד האחר , מתברר שגם בימינו רמת הדיוק והמהימנות של הנתונים מוגבלת , ולכן יש לקבל חלק גדול מהם תוך ספקנות והסתייגות . מהם , אם כן , הקשיים העיקריים הכרוכים בעריכת מפקד אוכלוסין ? לתכנון ולביצוע של מפקד אוכלוסין נדרשים משאבים גדולים : כסף , כוח אדם מיומן ומערכות מיחשוב מתוחכמות . למדינות רבות בעולם אין את המשאבים הדרושים לכך . יש מדינות הנמנעות מלקיים מפקד אוכלוסין , שכן הנתונים המופקים ממנו עלולים לחשוף מידע שהשלטון אינו מעוניין בפרסומו . מאותה סיבה יש מדינות המסלפות במתכוון את הנתונים שנאספו במפקדי האוכלוסין שהן עורכות . במפקדי האוכלוסין , ידיעת קרוא וכתוב חיונית למילוי השאלונים אולם במדינות רבות יש תושבים שאינם יודעים קרוא וכתוב , ויש מדינות ששיעור הבערות בקרב אוכלוסייתן גבוה מאוד . במדינות אלה , שהן בדרך כלל מדינות תת-מפותחות , דרושים משאבים נוספים למימון פוקדים שיסייעו לתושבים במילוי השאלונים . במדינות רבות יש אוכלוסיות שקשה לפקוד אותן , אם מפני שאין להן מקום מגורים קבוע , כמו הנוודים באזורי המדבר , ואם מפני שרבים מתושביהן הם " חסרי . "בית תופעה זאת נפוצה במדינות עניות כמו הודו , אך היא קיימת גם במדינות עשירות , כמו ארה"ב . נספחים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר