עמוד:18

ה . דיון דילמה דילמה נוצרת כאשר קיימים ערכים סותרים או השקפות-עולם מנוגדות . במקומות אחדים בספר מופיעות דילמות , וכדאי לעסוק בהן בטכניקת ההוראה-למידה הנקראת "דיון . "דילמה הצעה למהלך פעילות : שלב א : שיחה במליאת הכיתה , לשם בירור מהות הדילמה . בשיחה הזאת יש להעלות באופן ברור וחד- משמעי את הערכים והשקפות-העולם המנוגדים זה לזה . שלב ב : התלמידים נחלקים לשלוש קבוצות דיון : . 1 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחד . . 2 קבוצה ובה כל התלמידים המצדדים בערך האחר . . 3 קבוצה ובה התלמידים שלא החליטו החלטה חד-משמעית . בכל קבוצת דיון התלמידים מעלים את הנימוקים לתמיכתם בערך הזה או האחר . שלב ג : התלמידים יושבים בשלוש הקבוצות במליאת הכיתה ודנים בדילמה . חשוב מאוד לשלב בדיון הזה משחקי תפקידים וויכוחים בין מספר מצומצם של משתתפים ( שאר תלמידי הכיתה צופים . ( שלב ד : מאפשרים לתלמידים ששינו את דעתם במהלך הדיון לשנות את מקומם , ולהסביר מדוע שינו את דעתם . שלב ה : התלמידים מסכמים בכתב את הדעות השונות , ומביעים את דעתם האישית המנומקת . ד . סיעור מוחות הפסיכולוגיה של הלמידה מדגישה כי כל למידה חדשה מבוססת על ידע קודם , ומשתלבת בו . כדי שהלמידה החדשה תיטמע במבנה הקוגניטיבי הקיים אצל הלומד , חשוב לבצע מהלך מכוון של קישור בין הישן לחדש . אחת הטכניקות המתאימות לכך היא " סיעור . "מוחות באמצעות סיעור מוחות הלומדים מעלים ידע , עמדות ותחושות סביב נושא בדרך אסוציאטיבית , החומר החדש נטמע במערכת מוכרת של הקשרים וכך מתאפשרת למידה משמעותית . טכניקה זאת תורמת להשתתפות פעילה של מרבית התלמידים בכיתה , שכן היא מעודדת שיתוף באסוציאציות אישיות , שהן נחלתו של כל תלמיד . הצעה למהלך פעילות - ביחיד , בקבוצה או במליאת הכיתה . 1 התלמידים מעלים אסוציאציות אישיות , בקבוצה או במליאת הכיתה . לאחר מכן אוספים ומארגנים את האסוציאציות שהועלו , מאתרים כפילויות וחפיפות ביניהן , וממיינים אותן לקטגוריות . . 2 על סמך האסוציאציות שהועלו ומוינו אפשר להעלות השערות לגבי תוכני הלמידה הצפויים או להציב שאלות שיובילו למעורבות רבה יותר בלמידה . בסיום לימוד הפרק חשוב לחזור לסיעור המוחות המקורי , להרחיבו באמצעות הידע החדש ולהשמיט את המיותר והמוטעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר