עמוד:16

א . הקניית מושגים התכנית " אנשים ויישובים" מפגישה את הלומדים עם מספר גדול של מושגים מתחומי ידע שונים , שרכישתם דומה לרכישתה של שפה חדשה . המחקר המדעי מצביע על כך שלמושגים תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה , שבו אנו רוכשים ידע ומשתמשים בו . בתהליך הלמידה נוצרת אינטראקציה בין המושגים הכוללים , שכבר קיימים במוחו של הלומד , ובין הידע החדש שהוא קולט מן הסביבה . הקשיים ברכישת המושגים הכלולים בתכנית : קשה לקלוט מושגים מדעיים חדשים בכמות כה גדולה , מה גם שיש להביא בחשבון כי במהלך קליטתו של כל מושג התלמיד צריך , בו-זמנית : ( 1 לרכוש אינפורמציה חדשה ( 2 לארגן מחדש את הידע הקיים אצלו ( 3 לסלק רעיונות ישנים שאינם רלוונטיים עוד . חלק מן המושגים קלים להמחשה ולהבנה , אך רבים מהם מופשטים או מורכבים . בין המושגים המורכבים מן הראוי לציין : - מושגים סטטיסטיים , כמו "שיעור , "הילודה "שיעור התמותה" ו"ריבוי . "טבעי - מושגים שעוצמתם מתבררת רק בתוך השוואה . לדוגמה : " אזור צפוף-אוכלוסין" ואזור " , "אוכלוסין-דליל " רמת חיים" גבוהה או נמוכה , וכדומה - מושגים שלתלמידים אין עדיין הכלים להבין את משמעותם המלאה , כמו " תוחלת החיים" או " . "ג"תמ - מושגים בעלי משמעות קרובה , אך עם זאת שונים זה מזה , כמו " תפרוסת האוכלוסייה" ו"צפיפות , "האוכלוסייה או "איכות חיים" ו"רמת . "חיים עצות מעשיות לדרכי ההוראה-למידה של המושגים - כדי להקל על הקניית המושגים בחרנו לסמן כוכבית בצבע אדום (*) לצד כל מושג המופיע בטקסט . הכוכבית מפנה את הקורא לשולי הדף , שם מובא הסבר קצר ובהיר . לחלק מהמושגים יש הסבר והדגמה בטקסט עצמו . - בסוף הספר מובא מילון מושגים רחב , שבו מופיעים כל המושגים והגדרותיהם , וכן הפניה למרבית המקומות בספר שבהם הם מופיעים . - פעילויות רבות דורשות חזרה על המושגים , והפנמה שלהם . בתכנון ההוראה של כל נושא כדאי לאתר מושגים שהם קשים ללמידה . אין להסתפק בהקניית המושגים בדרך של הרצאות פרונטאליות והסברים מילוליים , אלא יש לאפשר לתלמידים התנסויות מעשיות רבות במהלך לימוד המושגים . למשל , בעזרת דפי מושגים , בניית משחק , הצגה על מושג , וכדומה . נפרט לגבי דפי המושגים : . 4 תהליכי ההוראה-למידה הספר " אנשים ויישובים" מציע סביבת למידה עשירה , אך רק בעזרתכם , המורים , אפשר להפיק ממנה את המרב . אחד האמצעים הוא הפעלת מיגוון של טכניקות ודרכי הוראה . הפעלה כזו משלבת דרכי למידה שונות היכולות להתאים לתלמידים שונים וכך מגבירה את המוטיבציה , העניין , הידע וההבנה של הנושא הנלמד . לפניכם כמה דוגמאות לדרכי הוראה-למידה שאפשר להתאים להוראת התכנית . דוגמאות אלה הן בבחינת המלצות , ובוודאי אפשר להשתמש בדרכים מגוונות אחרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר