עמוד:11

ג . קטעי עיתונות קטעי העיתונות , המתארים בדרך כלל אירועים , תופעות ותהליכים שהתרחשו במקום מסוים ובתקופת זמן מסוימת , עשויים לשמש אמצעי מצוין להדגמת הנושאים הנידונים בספר . בספר תוכלו למצוא קטעים שעובדו על סמך כתבה עיתונאית . אנו ממליצים שגם אתם , בשיתוף עם תלמידיכם , תאספו קטעי עיתונות באופן שיטתי , תצטיידו כל העת בקטעים חדשים ואקטואליים , ותעשו בהם שימוש . עם זאת , יש להביא בחשבון את מגבלותיהם של קטעי העיתונות כאמצעי למידה : קטעי העיתונות הם סובייקטיביים ומייצגים את עמדתם של מערכת העיתון ושל כותב הידיעה , המאמר או הכתבה . קטעי העיתונות עשויים להדגים נושאים שונים ולהביא מידע מעודכן על רבים מהנושאים , אך יש להיזהר מהפיכתם למקור ליצירת הכללות . תוכנם של קטעי עיתונות מתיישן במהירות ובמשך הזמן הם עשויים לאבד מן האקטואליות שלהם . כיצד תוכלו להשתמש בקטעי העיתונות במהלך לימוד התכנית : אפשר להשתמש בקטעי העיתונות כבסיס לדיון במליאת הכיתה או בקבוצות - בפתיחת נושא או בסיכומו . בדיון כזה כדאי להביא את העמדות העולות מקטע העיתונות הנבחר , ובמהלך הדיון יביעו התלמידים דעות בעד ונגד העמדה המוצגת בו . אפשר להשתמש לשם כך בקטעי העיתונות המצויים בספר , ואפשר כמובן להשתמש בקטעי עיתונות אקטואליים יותר , שתאספו בעצמכם . אפשר להקים בכיתה פינת הפעלה פינת" ) ( "אקטואליה שבה יעסקו התלמידים - בעבודה עצמית או בעבודה קבוצתית - באיסופם , במיונם ובניתוחם של קטעי עיתונות רלוונטיים . בפינה כזאת אפשר לכלול גם תמונות ומשדרי טלוויזיה מתאימים . העבודה בפינת הפעלה כזאת יכולה לכלול : - איסוף ומיון של קטעי העיתונות לפי נושאי הספר , לפי זמן פרסומם של הקטעים , לפי המקומות הגאוגרפיים המוזכרים בהם , לפי רמת הקושי , וכדומה . - ניתוח של קטעי העיתונות ומציאת הקשר בינם ובין הנושא הנלמד בעזרת הנחיות של המורה . - התייחסות אישית של התלמידים לתוכנם של קטעי העיתונות : הבעת דעה , שיתוף אסוציאציות הקשורות לתוכנם , חוויות דומות או מנוגדות שהם חוו בטיולים או באירועים שנכחו בהם , וכדומה . אפשר להשתמש בניתוח קטעי העיתונות גם כדרך להערכת הבנתם של התלמידים את החומר הנלמד . קטעי העיתונות יכולים לשמש מקור להכנת עבודות בנושאים אישיים . אחת בכל מפה עשויה להקל על התלמידים בהפקת המידע מן המפות , ובפירושו . ועם זאת , מכיוון שבדרך כלל המפה הנושאית מתארת תופעה אחת בלבד , יש ללמוד כיצד למצוא מיתאמים בין תופעות המתוארות במפות נושאיות שונות , למשל : בין ערי עולם ורמת גלובליזציה ובין תפרוסת אוכלוסייה ומפות פיזיות באטלס . כדאי להדגיש , שמלבד השימוש שיעשו התלמידים במפות שבספר , ראוי שהמורה יעשה שימוש והרחבה במפות המצויות באטלסים . המורה יכול לעודד את התלמידים לבחון ולחפש הוכחות , ומקרים מדגימים לתופעות שונות המוזכרות בספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר