עמוד:10

ב . מפות המפות הן כלי העבודה המרכזי בידי הגאוגרף , ואחד מאמצעי הלימוד החשובים ביותר בגאוגרפיה . לפיכך , לפיתוח מיומנויות של הפקת מידע ממפות וכן פירוש המידע , ניתוחו ויישומו , יש מקום חשוב בהוראת הגאוגרפיה . המפות המופיעות בספר הן ברובן מפות נושאיות : תפרוסת האוכלוסייה בעולם , רמות הפיתוח במדינות העולם , רמת הגלובליזציה , ערי העולם , ערי ענק ועוד . המפות עוסקות לרוב בתופעה אחת או בהיבט מסוים אחד . בדרך כלל , בנוסף על התופעה המיוצגת במפה מופיע בה מידע נוסף , מינימלי , המאפשר התמצאות במרחב הגאוגרפי הכלול בה . ההתמקדות בתופעה – CIA ( 3 סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב - מידע , נתונים , מפות דגלים ועוד על כל מדינה בנפרד - http : // www . cia . gov / cia / publications / factbook ( 4 הלשכה לסטטיסטיקה של ארה"ב http : // www . census . gov / ipe / www / idbpyr . html - - באתר זה אפשר למצוא פרמידות גילים של כל מדינות העולם . ( 5 מסמך של האו"ם - World Urbanization Prospects ) 2005 ( - רשימות הערים הגדולות בכל מדינה , וגידול אוכלוסייתן בין השנים 2015 - 1950 ( תחזית . ( כתובת האתר היא : http : // esa . un . org / unup / index . asp ? panel-2 כמה הערות והארות באשר לשימוש בנתונים הסטטיסטיים : כאשר עובדים עם מקור מידע סטטיסטי , חשוב לבדוק את המקור שממנו נלקחו הנתונים . בתוך ציון המקור יש לבדוק לא רק את השנה שבה הוא פורסם , אלא גם את השנה שבה נאספו הנתונים . לדוגמה : בגרפים שבספר הלימוד , בעמוד , 63 המקורות לנתונים הם נתונים סטטיסטיים שפורסמו בשנת , 2006 אך הנתונים עצמם נאספו בשנת . 2004 שנתונים סטטיסטיים ( מודפסים או באינטרנט ) בתחום הדמוגרפיה נוהגים לציין מהו המקור לנתונים שהם מפרסמים . בהקשר זה חשוב לדעת שקיימים שני סוגי שנתונים : חלקם מבוססים על מפקדי האוכלוסין שנערכים במדינות השונות , וחלקם מבוססים על אומדנים המעדכנים את הנתונים שנאספו במפקדי האוכלוסין . לכל אחד מסוגי השנתונים יש מגבלות : מגבלתו של הסוג הראשון היא בכך , שלגבי מדינות שמפקד האוכלוסין נערך בהן לפני שנים רבות הנתונים המופיעים בשנתון מיושנים ; ומגבלתו של הסוג השני היא בכך שנתונים המבוססים על אומדנים הם פחות אמינים . רצוי להמחיש את הנתונים הסטטיסטיים על ידי השוואתם לנתונים שהתלמידים מכירים את משמעותם מתוך ידע העולם שלהם . לדוגמה , להשוות את גודלן של אוכלוסיות שונות לגודלה של אוכלוסיית ישראל . במקומות רבים בספר הלימוד מובא מספר התושבים בערים בעולם . שימו לב כי במקורות מידע שונים מופיעים נתונים שונים , וזאת משום שמרבית ערי הענק בעולם נמצאות במדינות הפחות מפותחות , ולעתים קרובות הנתונים המגיעים ממדינות אלה אינם מהימנים . כמו כן יש לדעת כי חלק מהמקורות מתייחסים לעיר עצמה ובחלק מהם מתייחסים למטרופולין שהעיר נמצאת במרכזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר