עמוד:7

ג . בתחום ההוראה-למידה רלוונטיות והתחשבות בגיל הלומדים : חומרי הלימוד עוסקים בנושאים אקטואליים ועדכניים המותאמים לגיל הלומדים ולחיי היום-יום שלהם . זה נעשה באמצעות דוגמאות , חקרי אירועים , סיפורים , איורים וצילומים , ובאמצעות פעילויות שבהן הלומדים מתלבטים בבעיות אקטואליות ומביעים את דעתם המנומקת ואת טעמם . ה"אני מאמין" שמאחורי חומרי הלימוד הוא : כאשר תהליך הלמידה ונושאי הלימוד הם רלוונטיים ללומדים , יש סיכוי גדול להשיג את המטרות של תכנית הלימודים . ב . בתחום הערכים ביסודה של התכנית עומדת גישה הומניסטית , המעמידה את האדם במרכז ומאמינה בפוטנציאל הטמון בו לכוון ולתכנן את חייו ולהשפיע על עתידו . בצד הצגת הסכנות , הבעיות והקשיים הניצבים לפני המין האנושי כיום , מודגשת בתכנית הגישה שלפיה היוזמה , התושייה , היצירתיות ויכולת ההמצאה שבני האדם ניחנו בהן , מסייעות בידיהם להתמודד עם הסכנות ועם הבעיות הניצבות בפניהם , ומצעידות את העולם קדימה לקראת עתיד טוב יותר . כך , למשל , בפרק הדן בגידול אוכלוסייה מודגשת היכולת של האדם כפרט , ושל המדינה , לתכנן ולפעול לשינוי בשיעורי התמותה , ברמת ההשכלה , בפריון ועוד . המפגש עם אוכלוסיות , יישובים , תרבויות ואורחות חיים , הצומחים בתוך נסיבות חברתיות ותרבותיות שונות ומגוונות , נותן בידי התלמיד כלים להבין ולקבל את ה"אחר" . "שונה"וה במהלך הדיון בנושאים השונים בספר מודגשים הקשרים והזיקות בין אוכלוסיות שונות במקומות שונים בעולם , וההשפעות ההדדיות של תהליכים במקומות שונים בעולם . מתוך העיסוק בקשרים ובזיקות האלה יבינו הלומדים , אזרחי העתיד , ש"עולם אחד הוא , "עולמנו ויכירו בצורך בשיתוף פעולה בין אוכלוסיות וכן במעורבות ובנטילת אחריות על שלומו ועל עתידו של כדור הארץ כולו . בספר מוצגים נושאים שנויים במחלוקת , שאלות פתוחות , גישות מדעיות מנוגדות , ודילמות ערכיותחברתיות הנתונות בדיונים חריפים . לדוגמה : - בדיון אודות הורדת שיעורי הילודה במדינות הפחות-מפותחות עולה הדילמה : האם אמצעי הכפייה שמפעילות מדינות מסוימות על אזרחיהן כדי להוריד את שיעורי הילודה הן פעולות מוצדקות או לא ? - בנושא ההגירה עולות גישות מנוגדות באשר לשאלה : האם תנועות ההגירה בעולם עתידות לגדול או להצטמצם ? השאלות האלה מתאימה לשכבת הגיל של אוכלוסיית היעד - צעירים בגיל ההתבגרות שמתלבטים בשאלות ערכיות וחברתיות . פיתוח מעורבות ואיכפתיות אצל התלמידים , אזרחי העתיד של מדינת ישראל והעולם , מתוך הבנת הבעיות הרבות והמגוונות שמדינות שונות בעולם מתמודדות איתן . בין השאר מובאים נושאים דמוגרפיים ונושאים הקשורים בהגירה הנידונים תדיר בעיתונים , ברדיו , במאמרים ובשיחות המתקיימות במקומות שונים . תלמידים שירכשו ידע בנושאים האלה יוכלו להיות שותפים לשיחות ולדיונים ולהביע את עמדתם על בסיס הידע שצברו , וכך תגדל מעורבותם בחברה שהם חיים בה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר