עמוד:4

מבנה הספר ומרכיבים דידקטיים בספר ארבע יחידות לימוד : יחידה א : מבוא יחידה ב : גידול האוכלוסייה והרכב האוכלוסייה יחידה ג : תנועות ההגירה בעולם יחידה ד : עולם עירוני בעידן גלובלי כל יחידה כוללת כמה פרקים , ובכל אחד מהם כמה "פינות" קבועות : תכנית הלימודים ויישומה בספר הלימוד ספר הלימוד " אנשים ויישובים" מותאם לנושאים " גאוגרפיה של אוכלוסייה" ו"גאוגרפיה של יישובים" בתכנית הלימודים בגאוגרפיה . הנושאים האלה שייכים לתחום הגאוגרפיה הנושאית , והם מיועדים להילמד בכיתות ז , ו-ח . אלה הם הנושאים המרכזים של ספר הלימוד : . 1 התפרוסת של בני האדם בעולם - מדוע בני האדם מצטופפים באזורים מסוימים בעולם , ומדוע הם נמנעים מלהתיישב באזורים אחרים . . 2 תהליכי הג לובליזציה - מה הם התהליכים האלה , מהי השפעתם , מהם יתרונותיהם לבני האדם , ואילו קשיים הם גורמים . . 3 הגידול של אוכלוסיית העולם בדורות האחרונים , והשלכותיו - מקורות הגידול ; גידול האוכלוסייה המואץ במדינות התת-מפותחות ; והזדקנות האוכלוסייה בעיקר במדינות המפותחות . . 4 מבנה האוכלוסייה לפי גילים - המשמעות הכלכלית והחברתית של פירמידות גילים שונות . . 5 תנועות ההגירה בעולם - ההגירה החיצונית וההגירה הפנימית . חשיבותן של תנועות ההגירה השונות , גורמיהן והשפעתן על גורלם של יחידים , של עמים ושל תרבויות . . 6 תהליך העיור - העולם הולך ומשתנה והוא הופך מעולם כפרי לעולם עירוני . מה הם השינויים החלים בערים בעולם ? כיצד הן צומחות ומשתלבות בתהליכי הגלובליזציה ? ועוד . . 7 מבנה העיר ותהליכי השינוי המתחוללים בעיר בהשפעת : טכנולוגיות תחבורה ותקשורת חדשות ; ההתפתחות המטרופולינית ; תנועות האוכלוסייה השונות ; ועוד . . 8 בעיות , קשיים ומטרדים בערים - בעיות התחבורה , והבעיות בתחום איכות הסביבה העירונית . כל הנושאים האלה מופיעים בתכנית הלימודים , אם כי שניים מהם - תהליכי הגלובלזציה , והתפתחותן של ערי העולם - קיבלו הרחבה והדגשים בספר הלימוד למרות שבתכנית הלימודים אזכורם מועט יחסית . הרחבנו בהם בעקבות שינויים שחלו בעולם מאז פורסמה תכנית הלימודים , ועקב המשמעות העצומה שיש לתופעות האלה היום . לאור זאת הגענו למסקנה שחייבים לקצר כל אחד מן הספרים , ולאחד אותם , כך שבשנת לימודים אחת המורה יצליח ללמד את העקרונות הגאוגרפיים העיקריים של כל אחד משני הנושאים . ההעדפה היא ללמד את העקרונות והתכנים המרכזיים משני הנושאים , ולא לוותר לגמרי על אחד מהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר