עמוד:2

תוכן העניינים פתח דבר 3 .................................................................................................... ספר "ישן-חדש" 3 ................................................................................................................ תכנית הלימודים ויישומה בספר הלימוד 4 ....................................................................... מבנה הספר ומרכיבים דידקטיים 4 ................................................................................... . 1 עקרונות ומטרות 6 ...................................................................................... א . בתחום המקצוע 6 ...................................................................................................... ב . בתחום הערכים 7 ...................................................................................................... ג . בתחום ההוראה-למידה 7 ......................................................................................... . 2 מקורות המידע בספר 9 ................................................................................ א . מקורות מידע סטטיסטיים 9 .................................................................................... ב . מפות 10 ........................................................................................................................ ג . קטעי עיתונות 11 ......................................................................................................... ד . תמונות 12 ..................................................................................................................... . 3 הפעילויות בספר 13 ...................................................................................... 4 . תהליכי הוראה-למידה 16 .............................................................................. א . הקניית מושגים 16 ...................................................................................................... ב . מיומנויות וכישורים 17 ............................................................................................... ג . קריאת כותרות וכותרות משנה 17 ............................................................................. ד . סיעור מוחות 18 ........................................................................................................... ה . דיון בדילמה 18 ............................................................................................................ ו . שילוב אקטואליה בלימוד הנושא 19 ......................................................................... . 5 נספח : מאמרים להרחבה ולהעשרה 20 .............................................................. א . איסוף נתונים דמוגרפיים / סיכום צוות הפיתוח 20 ................................................ ב . המעצמה הסינית : המהפכה הכלכלית והשלכותיה / ד"ר רבקה שפק ליסק 22 ....

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר