מתוך:  > אנשים וישובים

עמוד:א

אנשים ויישובים ספר ללימוד הנושאים : גאוגרפיה של אוכלוסייה גאוגרפיה של יישובים מדריך למורה אושר על ידי משרד החינוך אישור מס' 4186 לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים תשס"ז , 2007 המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר