עמוד:96

ר שימת מקורות עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים לשלוש חטיבות הגיל : ג ' – י " ב , מהדורת ניסוי , התשס " ז , תל , משרד החינ וך ההישגים הנדרשים ללימוד השפה העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי –יסודי , טיוט ה 2005 , 2 ויקיפדיה http : // he . wikipedia . org / wik - ספרים ומאמרים : יהושע המאירי , ( 2000 ) על נהרות בבל , הוצאת ראובן מס בע " מ , ירושלים . מירי ברוך , מאיה פרוכטמן ( 1982 ) לכל שיר יש שם , עיוני ספרות ולשון בשירת ילדים , הוצאת פפירוס . ננסי טורנס ודיוויד אולסון , ( 1985 ) כשירויות השיחה וכשירויות אורייניות אצל ילדים , הוצאת אוניברסיטת קמבריג , ארצות הברית . עילית אולשטיין ורות זוזובסקי , ( 2001 ) הקניית אוריינות הקריאה בישראל , הוצאת אונ יברסיטת ת " א . פפי מרזל ( 2003 ) , תרגום ממילה לאיור , בתוך : ספרות ילדים ונוער גיליון אפריל . 03 שוש ברוש ( 1992 ) מכותב לקורא ספר ב , הוצ את המרכז לטכנולוגיה חינוכית . שרה ליפקין ונועה בדיחי - קלפוס ( 2006 ) שלב א : עברית - לשון , הבנה והבעה , כרך , 2 עמ . 180 ' Catherine E . Snow , M . Susan Burns , and Peg Griffin , Ed . ( 1998 ) . Preventing Reading Difficulties in Young Children , In Committee on Prevention of Reading Difficulties in Young Children , National Acdemy Press , Washington , DC , pp . 324-325 Goodman , K . & Goodman , Y . ( 1984 ) . Reading and writing relationships : pragmatic functions , In Composing and comprehending , J . M . Jensen ( Ed ) , Eric Clearinghouse on Reading and Communication Skills & The National Conference on Research in English ' pp . 155-164 Carlisle , J . F . ( 2000 ) . Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words : Impact on reading . Reading and Writing . 12 , 169-190 . Nagy , W . E ., Herman , P . A ., & Anderson , R . C . ( 1987 ) . Learning words from context Reading Research Quarterly , 20 , 233-253 Smith , F . ( 1984 ) . Reading like writer , In Composing and Comprehending , j . m . Jensen ( Ed . ) Eric Clearinghouse on Reading and Communication Skills & The National Conference on Research in English' pp . 7-56 Waring , R . and M . Takaki , ( 2003 ) . At what rate do learners lern and retain new vocabulary from reading a graded reader ? Reading in a Foregine Language , Volume 15 , number 2 , 130-163

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר