עמוד:69

פרק : 5 סוסים עמודים 125 – 102 בספר הלימוד בפרק זה התלמידים פוגשים סוגים שונים של טקסטים על סוסים : סוס – קטע מידע מעשה בחמור ובסוס - סיפור עם הסוס הזקן - שיר מילים וצירופי מילים המטופלים בפרק : מילים שמופיעות בטקסטים נוספים בפרק מודגשות ומוצללות באפור מומל להוסי בהדרגה את המיל י החדשות למיל ו אישי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר