עמוד:14

מה מומלץ להדגיש בהוראת עברית באמצעות הסדרה עברית לדרך ? א . האזנה ודיבור – תמיד קודמים לקריאה ולכתיבה . ב . הצפת מילים בשיחה כהכנה לקריאה – יצירת מצבי שיח שמזמינים שימוש במילים מעולם התוכן של הטקסט , שמרחיבים את ההקשר , שמבליטים את המילים החדשות ואת המבנים הלשוניים החדשים . ג . ניסוח בעל פה מקדים כתיבה – דיבור על משימת הכתיבה , אמירה של המילים שמתבקשים לכתוב , ניסוח משפטים בעל פה לפני שכותבים . ד . הרחבה של השיח הדבור – חזרה על דברי הדמויות המלוות כלשונן , חזרה על דברי הדמויות בשינוי מילים , בשינוי זמנים , בשינוי גופים וכד . ' ה . שיחה בעקבות קריאה וכתיבה – בדיקת ההבנה באמצעות דיבור על הטקסט . שיתוף עמיתים בתוצרי כתיבה וקבלת משוב מהשותפים השונים ללמידה ( חברים , מורים , הורים . ( ו . קריינות – הקראה בקול של טקסטים מן הפרק , הקראה בקול של תוצרי הכתיבה . ז . שינון – למידה בעל פה של קטעי טקסט , של טקסטים שלמים ודקלומם בפני הכיתה . ח . למידה אקטיבית – עידוד התלמיד לפתח מיומנויות ואסטרטגיות להבנה עצמית של טקסטים כתובים ודבורים . למשל , חקר מילים , העלאה של ידע קודם , פירוש וניתוח , ניבוי , בדיקה של ההבנה . ט . למידה חווייתית – ליווי הלמידה במשחקים מוכנים ובמשחקים שהילדים יוצרים בעצמם ( רביעיות , משחק הזיכרון , לוטו , ( המחזות שונות של הכתוב , יציאה מבין כותלי הכיתה , ארגון תחרויות בין התלמידים . י . ארגון הכיתה – עיצוב סביבת הלמידה באמצעות חפצים , איורים , כרזות . הפקה של תוצרים בעברית : מילון כיתתי , לוח מודעות בעברית , עיתון קיר בעברית וכיו " ב . יא . שיתוף הורים – הזמנת הורים לשיחה בעברית עם הילדים על נושא השיעור , שיחה בין תלמיד להוריו על משימות הכתיבה , האזנה של הורים לשינון קטעים בעל פה , התכוננות משותפת למשימות הערכה . יב . מוציאים לשון – הרחבה של התרגול שמציעות המשימות בספר בדיבור ובכתיבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר