עמוד:12

למידה אקראית של מילים בשפה יומיומית וכן בשפה אופיינית לשפה הכתובה שמזמן הטקסט . המורים ותפקידם בתהליך ההוראה / למידה המורה יעודד את תלמידיו ליזום , לבחור ולהציע תכנים ופעילויות ; לאסוף ולהביא לכיתה חומרים , להעריך את יכולתם ... יציב אתגרים , ייצור מצבים לטיפוח כשירות לשונית בעברית ( תכה " ל עמוד . ( 6 תכנית הלימודים , המציבה את התלמיד במרכז , מציעה למורים לגוון את דרכי ההוראה כדי שיתאימו למגוון הלומדים . המודעות לכך שלכל תלמיד מתאימה שיטה ואמצעי שונים באה לביטוי במגוון פעילויות בכל יחידת לימוד , בצד המלצות למורים להוסיף פעילויות לימודיות על מנת להרחיב , להעשיר , לתווך ולהתאים את המשימות בספר הלימוד לתלמידיו . ההמלצות למורים מפורטות בהמשך . ההכרה בשונות בין תלמידים ממומשת בספר על ידי מגוון פעילויות ללומדים בעלי יכולת שונה וצרכים שונים . למשל , נוסף על קריאה וכתיבה בגישה הגלובלית ניתנים תרגילים בגישה האנאליטית ובגישה הסינתטית . המורים המלמדים ב אמצעות התכנית עברית לדרך יביאו את תלמידיהם ללמידה מוצלחת ומהנה אם ישתהו בזמן השיעור כדי לעשות כמה פעולות : . 1 ליצור הזדמנויות דיבור לשם חיזוק האספקטים התקשורתיים של השפה . . 2 להביא את התלמידים לידי שיחה על נושאים מוכרים וידועים בהקשר לטקסט הנלמד . . 3 להנחות את התלמידים לחזור על תבניות לשוניות הנלמדות ביחידה . . 4 להדגים הגייה נכונה של מילים חדשות . . 5 לייצר חוויית למידה אישית ומשמעותית לילד על ידי הרחבה של הפעילויות המוצעות בספר הלימוד ובעזרת הפעילויות המוצעות במדריך למורה . . 6 לעודד , לסכם ולהעריך את התקדמות התלמידים על מנת לשקף להם את ידיעותיהם בשפה העברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר