עמוד:11

פיתוח החשיבה בשפה העברית – השאלות שמופיעות בעמודי הפתיחה של הפרק הן נקודת מוצא לשיחה בכיתה על הנושא הרחב של הפרק . מדברים בעברית = חושבים בעברית . רכישת אוצר ה מילים והביטויים בהקשר רכישת אוצר המילים והביטויים בנוי מעגלים מעגלים - החל במילים ושימושי לשון בסיסיים הרווחים בדיבור היום יומי , דרך מילים וביטויים האופייניים יותר ללשון הכתובה , וכלה באוצר המילים והביטויים העבריים השאוב מן המקורות הספרותיים ... רכישת אוצר המילים נעשית בהדרגה ובהתאם לט קסטים הנלמדים וליכולת של הלומדים ( תכה " ל עמ ' . ( 9 ההמלצה בתכה " ל מצטרפת לספרות המחקרית על למידה של מילים חדשות בין דוברי שפה שנייה : לרוכשי שפה שנייה יש צורך רב בהקשרים , כי הם פוגשים יותר מילים לא מוכרות ויותר פירושים שאינם מוכרים . כדי להפיק משמעות של מילה מסוימת לפי ההקשר , יעזור מאוד לדעת את המשמעות של המיל ה בסביבתה ( קרליסל , . ( 2000 למידה של מילים מתוך הקשר דורשת מן הקוראים להגדיר לאיזה עולם מושגים המילה משתייכת . יותר קשה ללמוד מילה מעולם מושגים לא ידוע מאשר ללמוד מילה השייכת לעולם מושגים ידוע ( ו . נגי , הרמן , אנדרסון , . ( 1987 כאשר הטקסטים הם מעולם הידע של הקורא הוא מרגיש נינוחות בזמן הקריאה . ההשפעה החיובית של ידע עולם על החומר הנקרא משמעותית יותר מגורמים אחרים , כמו אורך המילה , מורפולוגיה מורכבת , מילים מופשטות , ומידת התכיפות של המילה בשפה ( וורינג , . ( 2001 כדי ללמוד מילים חדשות על התלמידים להפעיל שלושה סוגי ידע : ידע לשוני , ידע עולם , ידע אסטרטגי . כדי להפיק רווחים באמצעות ידע עולם או באמצעות ידע לשוני נדרשים חודשים 2 או שנים . ידע אסטרטגי מבטיח הצלחה גדולה ע " י השקעה בזמן קצר . העובדה שידע אסטרטגי ניתן להעברה משפה אחת לשפה שנייה הייתה אחד העקרונות במהלך הפיתוח . המשימות בספר מציעות למורים ולתלמידים : למידה מכוונת והדרגתית של מילים מטקסט . למידת מילים ומונחים של עולם תוכן בטקסטים מסוגים שונים . למידת מילים בתמיכת מורה בפעילות שוטפת . דיבור על מילים במהלך קריאה קולית ( מתרגמים את המילה לערבית , מבררים את השורש של המילה ומבקשים מן התלמידים להיזכר במילים שהם מכירים מאותה משפחת מילים . ( הפעלת אסטרטגיות של למידת מילים ( ניתוח על פי הקשר , ניתוח של תצורת מילים . ( 2 לתת לתלמידים כלים להבין את המשמעות באמצעות ניתוח צורני ( שרש + משקל ) או תחבירי ( מקומה במשפט ) של מילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר