עמוד:10

הטיפול בלשון בספר הלימוד מבוסס על התוכן , על המשמעות ועל העניין של קטעי הקריאה , של הכתיבה ושל הנושאים לשיחה , ולא על לימוד בלשני שיטתי . הנושאים הלשוניים נבחרו על פי מידת שכיחותם , נחיצותם להבנה של הטקסטים והמלצות המורים . בכל יחידה יש משימות המגלות את כללי הדקדוק המובלעים בטקסט או מנחות את התלמידים בגילויים . במדור " מוציאים לשון " מתרגלים התלמידים את הכללים בהתאם לרמת הכיתה תוך הקפדה על דירוג קפדני בהקניית מרכיבים לשוניים ותוך שמירת העיקרון של הקניית מרכיב לשוני חדש בכל פעם . למשל , בעקבות סיפור מתרגלים פעלים בזמן עבר , שהם צורת הפועל השכיחה בסיפורים . הבחנה בין שפה כתובה לשפה מדוברת בעברית כמו בערבית ( ובכל השפות ) יש הבחנה בין לשון הדיבור ללשון הכתיבה . השפה המדוברת היא חלק מן הלשון שעושים בו שימוש בעיקר באינטראקציות לא רשמיות . שפה מדוברת היא שפה יומיומית , שפה תקשורתית , שפת השיחה פנים אל פנים . השפה הכתובה - שפה יותר רשמית , יותר מפורשת , מהווה חלק מלשון חומרי הלימוד בביה " ס ובאקדמיה . השפה המדוברת נבדלת מן השפה הכתובה בבחירות לקסיקאליות ; במבנים תחביריים ודקדוקיים ; בקישוריות ובמידת המפורשות . ההבחנה בין שפה מדוברת לשפה כתובה חשובה לפיתוח רגישות לשימוש נכון במשלבי השפה . זאת על מנת שהתלמידים , רוכשי העברית , יתחילו להבחין בין המשלבים כבר בשלב הראשון של תהליך רכישת השפה העברית וימנעו ככל האפשר מעירוב משלבי . ההבחנה בין שפה מדוברת לשפה כתובה מתממשת בספר בהימצאותם של טקסטים בשני המשלבים . התלמידים פוגשים עברית מדוברת בבועות הדיבור של הדמויות ; בדו -שיח בסוף כל פרק . התלמידים פוגשים עברית כתובה בטקסטים שפותחים כל יחידת לימוד ( שירים , סיפורים , טקסטים עיוניים וכו ' . ( המשימות בספר מסייעות לתלמידים להתנהל בין משלב דבור למשלב כתוב בכמה דרכים : 1 טיוט – משימות המכוונות לדיבור שמציג גרסאות דבורות של טקסט כתוב . הטיוט הדבור מנסה להקל על הילדים את המעבר משפה מדוברת לשפה כתובה . תיווך – שאלות שמזמינות שיח בשפה מדוברת כפעולה מטרימה לקריאה של טקסט כתוב כדי להציף אוצר מילים רלוונטי לטקסט , להציף ידע קודם רלוונטי לטקסט או לסוגה . תרגול הזיכרון – משימות שמכוונות לדיבור שיש בו סוג של שינון של המילים החדשות ושל מבנים תחביריים שנלמדו בטקסט הכתוב במטרה לאחסן אותם בזיכרון . 1 טיוט - מן המילה טיוטה . הכוונה לאמירה בקול של משפטים מנוסחים כמעט כמו שכותבים אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר