עמוד:9

ההתאמות שנעשו בספר עברית לדרך : 3 פישוט השפה - ( Simplification ) המבעים קצרים , אוצר המילים מצומצם ( אך לא דל . ( חזרה והרחבה - כל משפט מעוגן במשפט הקודם ומוסיף מידע חדש . קישוריות גלויה . שימוש מעורב בשתי השפות : עברית וערבית ( Code mix ) בעיקר בשמות ( יסמין , פלאפל ) ובמילים דומות ל- 2 השפות ( מים , טעם , בצל . ( ... היעזרות באסטרטגיות תקשורתיות ( איורים , תרשימים , צילומים . ( עקביות חלקית - יצירת מבנים בשפה באופן חופשי על פי הצורך . בחירה בתכנים מתאימים ובעלי משמעות מתוך הרבה אחרים : מהקרוב לרחוק , מן המוכר אל הלא מוכר , נושאים משותפים לדוברי עברית וערבית . שפת הטקסטים ומשמעות הטקסטים בספר הלימוד מהווים פיגום לקוראים הצעירים , כמו למשל בשיחה שמנהלים ילדים על קריאת ספרים : 0 כשאי לי מה לעשות אני קורא . 0 אני קורא עיתוני ספורט . 0 קראתי בחופש מיליו ספרי ! 0 אני קוראת במיטה לפני השינה . 0 אני קוראת רק א מכריח י אותי . 0 תראו אותה , היא קוראת כל הז מ . בזמן הקריאה הלומדים יכולים למצוא נקודת עוגן בין ישן לחדש , בין מילים מוכרות למילים חדשות , בין ידע עולם קיים לידע חדש . עוגנים אלה מאיצים את הלמידה ומקרבים את השפה החדשה אל הלומדים . ידע לשוני נרכש בהקשר לטקסטים בכל אחד מעולמות השיח נבחרו סוגי טקסטים המותאמים לתלמידי כיתות ה או ו . הטקסטים בספר הלימוד הם תוצאה של תהליך בחירה שבו היו שותפים מורים מן השדה , צוות הפיתוח והיועצת האקדמית של התכנית . מידת ההתאמה של הטקסטים לתלמידי כיתות ה-ו , מבחינת הבהירות , העניין ועולמות התוכן , נקבעה על פי משוב שהתקבל ממורים שניסו את הטקסטים בכיתותיהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר