עמוד:8

שפה שלמה המוצגת בהקשר . 1 בכל שכבת גיל עוסקים בכל אופנויות השפה – האזנה ודיבור , קריאה וכתיבה ( עמוד ( 12 . 2 בהתאמה לרמת ידיעת העברית ובהתאמה לגיל התלמידים ( עמוד ( 12 . 3 בכל שכבת גיל כלולים הרכיבים האלה : א . סוגי טקסטים מעולמות השיח השונים ב . ידע לשוני ג . עולמות תוכן הגישה להוראת השפה העברית שעליה מצהירה תכה " ל מגדירה שתי הנחות יסוד : א ) הקשר בין אופנויות השפה הוא קשר הדוק ורב-סטרי . הילד מפתח את השליטה בשפה באמצעות רכישת כל תפקודי השפה : האזנה , דיבור קריאה , כתיבה , הכרת התחום המטהלשוני . ב ) למידה משמעותית מתרחשת בתוך הקשר של תכנים , נושאים ואירועים אמיתיים בחיי התלמידים . גישה זו , של שפה שלמה המוצגת לתלמידים בהקשר נושאי ( תמתי , ( באה לידי ביטוי בעקרונות שליוו את פיתוח ספר הלימוד : רכישת שפה באינטראקציה חברתית חומרי הלימוד מכוונים ליצירה של אינטראקציה חברתית בין התלמיד לבין סביבתו - מורים , הורים , חברים – כדי להאזין לדבר , לקרוא , לכתוב . למשל , בפתיח של כל יחידת לימוד התלמידים מוזמנים לנהל ביניהם שיחה . בהמשך הם קוראים טקסט ושוב מתבקשים לחזור ולדבר על הטקסט . גם משימות הכתיבה מובילות לתקשורת בין הלומדים לבין סביבתם . התלמידים כותבים כדי להביע דעות , מחשבות , להנחות , להציע ואין כתיבה לשם תרגול בלבד . לפני הכתיבה הם משוחחים עם חברים הורים ומורים , ורק אחר כך כותבים . למשל במשימה : " כתבו במחברת 3 הצעות לילדים שנשארים אחרי הצהרים לבד , בלי חברים " ( עברית לדרך 2 עמוד . ( 104 בעקבות הכתיבה הם מתבקשים להקריא את הטקסט ולשתף את האחרים . חומר קריאה ברור ( meaning ) ובעל משמעות ( meaningful ) המושג " ברור " מתכוון לטקסט שאפשר להבין בקלות . המושג " בעל משמעות " מתכוון הן להבנת התוכן והן לקירוב התוכן לחיי היומיום של הילד . שפת הטקסטים בספר הלימוד עברית לדרך הותאמה מבחינת הבהירות והמשמעות לשלב בתהליך רכישת השפה שבו נמצאים תלמידי כיתות הספרות המקצועית מכנה את השפה בשלב זה כשפת ביניים , כלומר השפה שבה משתמש דובר שפה שנייה בדרכו לרכישתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר