עמוד:7

איך התכנית נותנת מענה לעקרונות של תכה " ל ? תכנית מבוססת על מחקר " תכנית הלימודים החדשה ' עברית לדוברי ערבית ' נבנתה על פי תפיסה מעודכנת של לימוד שפה שנייה המעמידה במרכז את ההיבט התקשורתי אל השפה , ומיושמים בה השינויים והחידושים הנובעים מן ההתפתחות בשיח החינוכי בכלל ובחקר רכישתה של שפה שנייה ושל דרכי הוראתה בפרט " ( תכה " ל עמוד . ( 7 הפיתוח והכתיבה של עברית לדרך מבוססים על כמה עקרונות : למידה וחקירה שערך צוות הפיתוח בנוגע למבני שיח שגורים בעברית ובערבית ; עמדות , מתודות ואמצעי ההוראה שבהם משתמשים מורים לעברית ; תכנים נושאי ערכים לילדים בגילאים שונים ; מתודיקה המבוססת על מחקר להוראה / למידה של שפה שנייה בהתאמה לדוברי ערבית בישראל . מקומה של העברית בקרב דוברי ערבית בישראל תכה " ל מצביעה על ה חשיבות העליונה שכל תושבי ישראל - ובהם תושבי ישראל הערבים - ירכשו את העברית וישלטו בה . השליטה בשפה העברית : א . תאפשר תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסייה השונים ; ב . תהווה מנוף לקידום חברתי כלכלי ; ג . תהווה תנאי להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה ( תכה " ל עמוד . ( 7 במטרה לשלב בין השליטה בשפה לצרכים תקשורתיים יומיומיים לבין שימוש בשפה ברמה אקדמית , חושפת סדרת עברית לדרך את התלמידים לשני סוגי מיומנויות בשפה : מיומנות בסיסית – מיומנות לתקשורת בין אישית . מיומנות הנדרשת לדיבור שוטף ולכושר לשוני חברתי . מיומנות זו מתפתחת כתוצאה מחשיפה לשפה תוך התנסות פעילה במגוון מצבים טבעיים . מצבים אלה מאפשרים לתלמידים לשוחח עם חבריהם לכיתה , לקרוא טקסטים ולרכוש אוצר מילים ומבנים לשוניים בסיסיים בעברית כדי לנהל שיחה חופשית למדי . מיומנות תקשורתית אקדמית – מיומנות קוגניטיבית הדורשת ידע לינגוויסטי / לשוני ומיומנות אוריינית . מיומנות זו מתפתחת כתוצאה מחשיפה של הלומדים לסוגות וסוגים שונים של טקסטים מעולמות שיח מגוונים באמצעות תרגול של אסטרטגיות למידה שבהן התלמידים מוזמנים לחקור את השפה , לפרש את המשמעויות של הטקסטים ברמות הבנה שונות , לבדוק בעצמם את הבנתם את הטקסט . דרך זו מפתחת בקרב התלמידים עצמאות ומוטיבציה להמשיך ללמוד ולשכלל את ידיעותיהם בשפה העברית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר