עמוד:5

מהו המבנה של ספר ? 3 בספר יש 7 פרקים . בכל פרק 4-3 יחידות המכילות טקסטים כתובים , מודרניים וקאנוניים במגוון סוגות . הטקסטים שנבחרו מותאמים לשלב ברכישת השפה העברית שבו נמצאים תלמידים בכיתות ה או ו . הספר אינו מתכלה . הניקוד של הטקסטים ושל המשימות לתלמיד הוא ניקוד מלא בהשמטה של דגשים שאינם נשמעים . לכל הפרקים מבנה קבוע : 2 עמודי שער המזמינים את התלמידים לשיחה בעברית . השיחה מכינה את הלומדים לתכנים שיפגשו בפרק . עמוד הפתיחה של כל אחת מיחידות הפרק כולל מרכיבים חוזרים : כותרת , הזמנה לדיבור , טקסט ומשימות . המשימות מזמינות את הלומדים לקרוא טקסטים על מנת לשכלל את ידיעותיהם בשפה העברית - להעשיר את אוצר המילים , לתרגל אסטרטגיות לפענוח משמעות של מילים , לחקור את השפה מבחינה לשונית ותרבותית , לשכלל את יכולותיהם כקוראים של טקסטים בסוגות שונות על ידי עיסוק מזדמן במאפייני הסוגה , באיתור פרטים , בהבנת הרעיון המרכזי , בהסקת מסקנות על פי רמזים בטקסט .. הדמויות המלוות את דפי הספר מפנות תשומת לב לתופעות לשוניות , מדגימות שיח , ממלילות אסטרטגיות שמפעילים קוראים מיומנים וגם שואלות שאלות שמתביישים לשאול . במדור צידה לדרך נאספו המילים החדשות שטופלו או הוזכרו ביחידה באופן מכוון . המילים ב ' צידה לדרך ' שייכות לעולם התוכן של הטקסט או למרכיבים הלשוניים שהודגשו ביחידה . במדור מוציאים לשון יש עיסוק ממוקד ברכיבים לשוניים מתוך הטקסט . התרגילים מכוונים להעשיר את הידע הלשוני של הלומד ולהוות מודל לתרגול נוסף בכיתה . משימת כתיבה חותמת כל יחידה בכוונה לפתח את ההבעה בכתב בעברית , לאפשר ללומדים לתרגל בדרך חווייתית את הכתיבה , לשתף עמיתים ללמידה בתוצרים . מסכמים את מה שלמדנו בפרק - בסוף כל פרק יש דף ובו הכוונה של הלומדים לחשיבה רפלקטיבית על הנושאים המרכזיים שהפרק מלמד . תרגילים להערכה ולסיכום - דפי ההערכה מתכוונים לתת בידי המורים והתלמידים כלי לבדיקה של ההישגים בעברית בכמה נקודות זמן לאורך השנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר