עמוד:4

הקדמה הסדרה עברית לדרך , עברית לדוברי ערבית , מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . כוונתה של הסדרה היא לעזור למורים לעברית להוביל את תלמידיהם לרכישתה של השפה העברית , ולסייע בידיהם להפגיש את התלמידים עם היבטיה השונים של השפה העברית . כל העשייה בסדרה מכוונת אל רכישת השפה העברית ברוח תכנית הלימודים החדשה , כלומר מפגש עם סוגי טקסטים מעולמות שיח שונים , תכנים מותאמים לגיל הילדים , לעולמם החברתי ולסביבתם ועיסוק בלשון הטקסט ( מן הטקסט אל הלשון ומן הלשון אל הטקסט . ( בכל פרק מהפרקים של הסדרה פוגשים התלמידים טקסטים מסוגים שונים בעולם תוכן מסוים . הם קוראים את הטקסטים , מדברים עליהם ומכירים את מאפייני המבנה והלשון שלהם . תוך כדי כך הם מתנסים בהפקה בעל פה ובכתב של טקסטים דומים , וכך הם מעשירים את אוצר המילים שלהם ומתרגלים תבניות לשון השגורות בשפה העברית . הסדרה כוללת : עברית לדרך 1 ספר לימוד לכיתות ג או ד , מדריך למורה עברית לדרך 2 ספר לימוד לכיתות ד או ה , מדריך למורה עברית לדרך 3 ספר לימוד לכיתות ה או ו , מדריך למורה עברית לדרך 4 ספר לימוד לכיתות ו או ז , מדריך למורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר