מתוך:  > עברית לדרך

עמוד:2

הסדרה עברית לדרך פותחה במטח על בסיס הסדרה סימנים בדרך ( מטח ( 2004 והותאמה לדוברי ערבית בשיתוף עם מורים ומדריכים לעברית של משרד החינוך . ניהול תחום שפות : ד " ר מיכל שלייפר ייעוץ אקדמי : פרופ ' עלית אולשטיין ראש צוות הפיתוח : נעמי גורבט - ברודשטיין כתיבת המדריך : יעל אסיף פיתוח הסדרה : יעל זהבי , מנאר אשקר , יעל אסיף , חיה יצחקי , נעמי גורבט - ברודשטיין עריכה : חיה יצחקי עיצוב עטיפה : אודי טאוב טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל הפקה : משה מועלם הקלדה ועימוד : אורה חברוני הבאה לדפוס : גדי נחמיאס המדריך נכתב בליווי של קבוצת מורים ומדריכים לעברית . על-פי הוראות משרד החינוך אין באפשרותנו לפרסם את שמותיהם . תודתנו נתונה לקבוצת המורים והמורות שהשתתפו בקבוצת הניסוי . אנו מודים להם על שותפות ומעורבות , על רצינות ומקצועיות ועל ניסוי פרקים מן התכנית בכיתותיהם . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © תשס " ז . 2007 , כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח ' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , תל אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר