עמוד:23

התנועות צירה וסגול במילים - עמודים 68-67 בספר הלימוד מה עושים בספר הלימוד ? כותבים אותיות עם התנועות . מזהים מילים עם התנועות . מזהים את התנועות בתוך מילים . מתאימים מילים לתמונות . מה עוד עושים בשיעור ? א . שואלים את התלמידים : מה שומעים במילה ? ... התלמידים מפרקים את המילה לצליליה ומזהים את המיקום של תנועת הצירה או הסגול : בתחילת מילה ובאמצע מילה ( ספר , ( פעמיים באמצע מילה ( מחברת ) . 'וכד ב . משחק : מחלקים את הכיתה לקבוצות לפי מספר ההברות של המילה . אחד התלמידים יוצא מהכיתה . כותבים את ההברות על הלוח , למשל : ד - לת קבוצה אחת קוראת ד , והקבוצה האחרת קוראת לת . התלמיד נכנס , נותנים סימן , והתלמידים אומרים ביחד את שתי ההברות . התלמיד הנכנס צריך לגלות את ההברות ואת המילה השלמה . ג . כותבים על הלוח חלקי מילים שנלמדו בשיעורים האחרונים , כולל מילים מנוקדות בצירה וסגול . התלמידים מגלים מה חסר בכל מילה , למשל : _ רח , מו _ ה , אר _ ה ... הוראת מילים גלובליות : זה , זאת - עמוד 69 בספר הלימוד כינויי הרמז זה , זאת , מקובלים מאוד בשפה . הנפוץ ביותר הוא בהצבעה על נשוא הרמז , וזה מה שנעשה בציורים . בטקסטים כתובים מופיעים הכינויים , בדרך כלל , בתוך דיאלוגים או הצגת דיבור מי" ) זה " ? שאל אבא ( ... או בתוך צירופים כגון : כזה , בזה , זה אל זה , מזה , אין זאת אלא ... אין זה אומר ש ... וכיו"ב . מה עושים בספר הלימוד ? משלימים זה או זאת בתוך משפטים המתארים ציורים . מה עוד עושים בשיעור ? א . התלמידים ברביעיות יוצרים משפחה . הם מחליטים ביניהם מה "התפקיד" של כל אחד במשפחה ( אבא , אמא , בן . ( ... נותנים סימן וכל רביעייה פוגשת רביעייה - משפחה אחרת ,. נציג אחד מציג את המשפחה שלו : זאת אמא שלי ... זה הבן שלי ... . 'וכו נותנים שוב סימן והמשפחות נפרדות ופוגשות משפחה אחרת . נציג אחר של המשפחה מציג את המשפחה שלו : זאת הבת שלי , זה הבן שלי ... . 'וכד ב . כמו ב-א , מפגש של חבורות . התלמידים נפגשים בשלישיות , נותנים סימן , נציג של שלישיה אומר : שלום , זאת סמר וזה תאמר . וכך ממשיכים את המפגשים עם שלישיות אחרות . ג . מערבבים על השולחן מחברות של 5 תלמידים וספרים של 5 תלמידים אחרים . תלמיד מגיע לשולחן ואומר : זאת המחברת של ( שם של ילד או ילדה ) ונותן לילד את המחברת שלו , או : זה הספר שלי ... . 'וכד כיוון שהילדים לא יכולים בינתיים לדעת מה זכר ומה נקבה , אומרים להם . בעתיד הם יצטרכו ללמוד בעל-פה את מין החפצים ..

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר