עמוד:22

נושא לשוני : יחידה ורבות בשמות עצם - עמוד 65 בספר הלימוד המילים המופיעות כאן הן רק מילים בנקבה שיש להן סיומת ה , שברבות מקבלות סיומת ות . לא מוצגות מילים בנקבה בעלות סיומות אחרות ( למשל , חצר , חצאית ) וגם לא מילים בנקבה שמסתימות ב-ה אבל הסיומת שלהן ברבות היא ים ( למשל , יונה . ( מה עושים בספר הלימוד ? מתרגלים יחידה ורבות בשמות עצם . מה עוד עושים בשיעור ? א . משחק זיכרון : מכינים זוגות כרטיסים . בכרטיס אחד - שם עצם ביחידה , ובכרטיס השני - אותו שם עצם ברבות . כל תלמיד בתורו הופך שני קלפים , אם יש לו זוג ( שם עצם ביחידה וברבות ) הוא לוקח אליו , אם לא - הוא הופך את שני הקלפים ומחזיר לשולחן , ומישהו אחר מנסה את מזלו . מנצח מי שיש לו הכי הרבה זוגות . ב . בינגו : כל תלמיד מקבל לוח בינגו ריק , הוא מעתיק לתוכו 9 מילים ( ביחיד וברבים ) מתוך 20 המילים שבעמוד . 65 קוראים את המילים ( מורה או תלמיד ) והתלמידים מחפשים בלוח שלהם את המילה שהוקראה . אם המילה נמצאת - מסמנים אותה בלוח . הראשון שבלוח שלו מסומנת שלישייה של מילים צועק , "בינגו" מי שיש לו תשיעייה מלאה שוב צועק "בינגו" והוא המנצח . הצגת התנועות צירה וסגול - עמוד 66 בספר הלימוד את שני הסימנים , סגול וצירה , הוגים בעברית אותו דבר . הצירה יכול להופיע כצירה מלא ( עם י' , למשל במילה איפה ) או כצירה חסר ( בלי , 'י למשל במילה ספר . ( כמו בתנועות אחרות , שאינן קיימות בשפת האם , חשוב לתרגל עם התלמידים הגייה מדויקת של מילים המנוקדות בתנועות החדשות . מה עושים בספר הלימוד ? מכירים את התנועות ואת צורת הכתיבה שלהן מתחת לאותיות הא"ב . קוראים את האותיות המנוקדות . מה עוד עושים בשיעור ? א . קוראים עם הילדים ( במקהלה ) את האותיות עם התנועות . ב . מצביעים על אות + תנועה ומזמינים תלמידים להגות את האות + התנועה . ג . מסתירים בחדר כרטיסים עם אותיות + תנועה ( קמץ , פתח , חטף-פתח , שווא , חיריק , חולם , צירה , סגול . ( הילדים מחפשים את הכרטיסים , ומי שמוצא הוגה בקול רם את מה שמצא . ד . תלמיד אומר עיצור + תנועה ותלמיד אחר מצביע על הצירוף הזה בספר הלימוד או כותב אותו על הלוח ( אות + תנועה . ( ו . משחק : אני אגיד מילים , אם יש בהן ש אתם תגידו יש , אם אין - תגידו אין . דוגמה לרשימת מילים : שמש , שלום , שחר , מישמיש , שלג , מחשב , מברשת , שיר , שתיים , שלוש , שש , שבע , ירושלים , באר-שבע , . 'וכו ז . מציגים תמונה מערכת המוכנות ומזמינים את התלמידים להגיד מילים מתוך התמונה . שואלים על כל מילה שנאמרה : האם יש במילה צליל א ( צירה או סגול ) ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר