עמוד:13

ד . מסתירים בחדר כרטיסים עם אותיות + תנועה ( קמץ , פתח , חטף-פתח , שווא . ( הילדים מחפשים את הכרטיסים , ומי שמוצא הוגה בקול רם את מה שמצא . ה . תלמיד אומר עיצור + תנועה , ותלמיד אחר מצביע על הצירוף הזה בספר הלימוד או כותב אותו על הלוח ( אות + תנועה . ( ו . משחק : "אני אגיד מילים , ואם יש בהן ר אתם תרימו . "יד דוגמה לרשימת מילים : ארנב , רץ , אריה , פרפר , ברק .... אחר כך חוזרים על המשחק עם מילים שיש בהן מ : חמסין , אמא , תמרה .... וכדומה עם אותיות נוספות . נושא לשוני : פעלים בהווה , בזכר ובנקבה - עמוד 40 בספר הלימוד כבר בשלבים הראשונים של רכישת הצופן ושל הפענוח שלו בשפה החדשה נפגשים התלמידים עם היבטיה השונים , ובהן התופעות הלשוניות . בעמוד זה נפגשים התלמידים עם פעלים בהווה , בהתאמה לזכר ולנקבה . המפגש עם הפעלים משרת גם את הבנת הטקסטים הקצרים שיופיעו בעמוד הבא . מה עושים בספר הלימוד ? מזהים פעלים שהוזכרו בדיבור סביב תמונות ערכת המוכנות . חוזרים על פעלים שהופיעו בעמודים קודמים . קוראים פעלים חדשים ( שר , עף , רץ , נח . ( מתרגלים צורת זכר ונקבה של הפועל ( בינוני , קל , נחי ע"ו . ( מה עוד עושים בשיעור ? א . מציגים תמונות של בעלי חיים , הילדים אומרים עף או רץ לפי בעל החיים שבתמונה . ב . הילדים מחפשים בעיתונים תמונות שמדגימות את הפעלים : שר , עף , רץ , נח - בזכר ובנקבה . ג . מפזרים בכיתה כרטיסים עם הפעלים : עף , נח , שר , רץ . הבנים מסתובבים בחדר ומחפשים את הכרטיסים . תלמיד שמוצא כרטיס מדגים בפנטומימה את הפועל שכתוב בו . ד . מפזרים בכיתה כרטיסים עם הפעלים : עפה , נחה , שרה , רצה . הבנות מסתובבות בחדר ומחפשות את הכרטיסים . תלמידה שמוצאת כרטיס מדגימה בפנטומימה את הפועל שכתוב בו . ה . מציגים לפני הילדים את התמונה "בפרק" מתוך ערכת המוכנות . התלמידים מחברים משפטים על התמונה ובהם הפעלים החדשים . ו . מזמינים את הילדים להציג את הפעלים שבעמוד זה : ילד אחד מציג את הפועל "נח" וכולם אומרים : ( שם הילד ) נח . ילדה מציגה את הפועל "עפה" וכולם אומרים : ( שם הילדה ) עפה . ז . מזמינים 4 ילדים לצאת מהכיתה . הילדים שיצאו מחליטים אילו פעלים הם רוצים להציג . אחר כך הם נכנסים ומציגים את הפעלים , ותלמידי הכיתה אומרים את שם הילד ואת הפעולה שעשה . משפטים פעליים - עמוד 41 בספר הלימוד התלמידים קוראים משפטים פעליים , שהפעלים בהם בזמן הווה . נבחרו פעלי ע"ו ( ק . ו . מ , ר . ו . צ ) שצורתם בהווה ובעבר זהה ומקלה על הלומד הצעיר . בשלב זה נפגש התלמיד כקורא גם עם תארים ( קטנה , לבן ) שכדאי לתרגל גם בשיחה מדוברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר