עמוד:9

הצגת התנועות קמץ , פתח , חטף-פתח - עמוד 28 בספר הלימוד ילדים שרכשו את הקוד האלפביתי בשפת האם מבינים את הקשר בין הסימן הכתוב לצליל המושמע / הנהגה . הם מסוגלים להעביר את העיקרון של אות + תנועה לכל אחת מאותיות הא"ב . מה עושים בספר הלימוד ? מכירים את התנועות ואת צורת הכתיבה שלהן מתחת ( ולפעמים מעל ) 26-ל אותיות הא"ב ( כולל הרפות . ( מתרכזים בקמץ ובפתח ומציינים שהחטף-פתח מופיע רק לפני חלק מהאותיות . קוראים את האותיות המנוקדות . מה עוד עושים בשיעור ? א . קוראים את האותיות מ-א עד ת עם הצליל של קמץ , פתח או חטף פתח . ב . קוראים עם הילדים ( במקהלה ) את האותיות עם התנועות . ג . מצביעים על אות עם תנועה ומזמינים תלמידים להגות את האות + התנועה . ד . מסתירים בחדר כרטיסים עם אותיות + תנועה ( קמץ , פתח , חטף-פתח . ( הילדים מחפשים את הכרטיסים , ומי שמוצא הוגה בקול רם את האות והצליל שמצא . ה . תלמיד אומר עיצור + תנועה , ותלמיד אחר מצביע על הצירוף הזה בספר הלימוד או כותב אותו על הלוח ( אות + תנועה . ( ו . משחק : "אני אגיד מילים , ואם הן מתחילות ב-א אתם תרימו . "יד דוגמה לרשימת מילים : ארנב , אור , אבטיח , אמא , אריה , אבן . אפשר לחזור על המשחק בלימוד אות אחרת - ב ( בלון , בית , בוקר , ( ... וכך הלאה באותיות אחרות . התנועות קמץ ופתח במילים - עמודים 32-29 בספר הלימוד המילים הראשונות שקוראים התלמידים בספר הלימוד הן שמות של ילדים . חלק מהשמות נהוגים בקרב דוברי הערבית ( סחר , סלאם , ( ובאמצעותם פוגשים התלמידים מילה מוכרת בשפה החדשה . חלק מהשמות נהוגים בקרב דוברי העברית ( ברק , תמר , ( ובאמצעותם נפגשים התלמידים עם התרבות השכנה . חלק מהשמות מקובלים גם בקרב דוברי הערבית וגם בקרב דוברי העברית ( אדם , איה , ( ובאמצעותם מגלים התלמידים את הקרבה שבין שתי השפות ואת ההשפעה ההדדית של שפה על שפה . כדאי להעיר על ה-א הנחה , שכתובה אבל לא נהגית . היא נכתבת כאן כחלק מהתעתיק מערבית לעברית . מה עושים בספר הלימוד ? כותבים שמות עם התנועות . כותבים אותיות עם התנועות . מזהים מילים עם התנועות ( צריך לוודא שתלמידים מכירים את המילים . ( מזהים את התנועות בתוך מילים . מתאימים מילים לתמונות . כתיבה אישית ( לצורך זה נלמדת המילה "אני" כמילה גלובלית . ( 5 מילון אישי - כל ילד כותב את המילים שהוא למד והסבר שלהן בציור או בערבית . המילון האישי ילווה את התלמידים במשך כל השנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר