עמוד:8

המלצות להרחבה ולהעמקה של ההוראה הקניית אותיות הא"ב והצלילים שהן מייצגות - עמודים 27-6 בספר הלימוד ידע על אותיות כולל את היכולת לדקלם את הא"ב , להבחין בין אותיות שונות ולקרוא להן בשמן , לכתוב אותיות , ולדעת איזה צליל מייצגת כל אות . ( לוין , ( 2001 מה עושים בספר הלימוד ? אומרים וקוראים את האות . כותבים את האות . מזהים את האות בתוך מילה . מזהים את האות בתוך ציור . מזהים את האות בתוך קבוצת אותיות . 1 מה עוד עושים בשיעור ? א . צלילים בשמות הילדים - כותבים על הלוח אות וקוראים בשמות הילדים בכיתה . הילדים מתארגנים בקבוצות שהאות הזו נמצאת ( או לא נמצאת ) בשמם . ב . גוף - אפשר לבנות את צורת האות שנלמדה באמצעות הגוף האנושי , או לצרף כמה תלמידים שיבנו בגופם את צורת האות . ג . לומדים לכתוב את האותיות בכיוונים הנכונים . מדגימים על הלוח ומתרגלים עם התלמידים כתיבה באוויר , כתיבה במחברת , כתיבה בגירים צבעוניים . 'וכד ד . מילים בעולם - מבקשים מהתלמידים לחפש בכיתה , בבית-הספר ובבית מילים המכילות את הצליל שנלמד . בשלבים הראשונים כדאי להימנע מהצגה של צלילים , העלולים לגרום לשגיאות כתיב ( א / ה / ע , ט / ת , כ / ח , ב / ו . ( לאחר מכן בהמשך ההקניה יש להפנות את תשומת לב הילדים , שיש בעברית צלילים שנשמעים אותו דבר אך נכתבים אחרת , ויש להדגים זאת . באמצע הספר נוסף דף כפול קשיח ובו אותיות הא"ב וסימני הניקוד ( האותיות וסימני הניקוד הנפוצים מופיעים כמה פעמים . ( התלמידים יוכלו לתלוש את הדף , להפריד לאותיות ולסימני ניקוד ולהרכיב את הצלילים הנלמדים ואת המילים הנלמדות . 1 חשוב להדגיש שהנחת הבסיס של פיתוח התוכנית עברית לדרך היא שרכישת שפה נעשית באינטראקציה , ולכן יש חשיבות גבוהה לפעילות רחבה ועשירה של המורה עם תלמידי הכיתה כאשר ספר הלימוד משמש אמצעי מכוון , מנחה , מארגן של הלמידה . 2 בהדגמה של אופן כתיבת האותיות יש הממליצים להמליל את אופן הכתיבה של כל אות ) העיקרון החוזר : "מלמעלה . ) "למטה 3 האותיות ו , י , ן מופיעות בספר הלימוד כך : ו , י , ן , למעט בשורת תרגול הכתיבה שלהן . בהדגמה מומלץ להציג לתלמידים את שני אופני הכתיבה של אותיות אלו בדפוס ) בשלל הגופנים המקובלים היום כתיבת אותיות אלו נעשית בשתי הצורות . ) 4 אותיות הכתב מופיעות בספר . יש אפשרות לתרגל את הכתיבה שלהן במחברת , במקביל לתרגול אותיות הדפוס , ויש אפשרות לתרגל את כתיבתן לאחר סיום הלימוד של כל האותיות . יש הרואים בכתיבה באותיות דפוס בשלבים הראשונים של הלמידה אמצעי לחיזוק הקריאה באמצעות הכתיבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר