עמוד:4

הקדמה אנחנו חיים בחברה רב לשונית . למידת שפות מלבד שפת האם תורמת להתפתחות יכולות קוגניטיביות ומעודדת פתיחות כלפי בני התרבויות האחרות . בקוראן כתוב ( סורה מס' 49 ( אלחוג'ראת ) פסוק מס' : ( 13 בתרגום לעברית : בראנו אתכם זכר ונקבה ועשינו אתכם שבטים ועמים כדי שתכירו זה את זה . היכרות אמיתית עם האחר מחייבת גם הכרה של שפתו , כיוון שהשפה מעצבת את האדם , את זהותו ואת חשיבתו . התוכנית עברית לדרך , עברית לדוברי ערבית , מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית - ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית - שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות ( בלום קולקה , תשס"ח . ( כמה הנחות יסוד עומדות בבסיס התוכנית : הוראת הקריאה מתבססת על הגישה המאוזנת , המשלבת פענוח והפקת משמעות תוך התחשבות בידע האורייני של הילדים בשפת האם . שילוב פעילויות רבות שיש בהן סיכוי גבוה להצלחה . טיפוח המוכנות לקריאה באמצעות דיבור ( רכישת כישורי לשון ושיח בדיבור ) לפני התחלת הוראת הקריאה . הדירוג הלשוני ( מורפולוגיה ותחביר ) מוקנה בתוך הקשר , באמצעות טקסטים מסוגות שונות ומעולמות שיח שונים . שימוש בשפה טבעית , באוצר מלים הקרוב לעולמם של הילדים ובתכנים מוכרים להם . שימוש בדרכי הוראה ובפעילויות הוראה שנמצאו אפקטיביות בקרב דוברי ערבית . התחשבות בניתוח השוואתי בין השפות העברית והערבית . בהתאמה לכל האמור לעיל , התוכנית מפגישה את התלמידים עם השפה המדוברת בתקשורת וברחוב ועם השפה הכתובה בספרי מידע , בספרי ילדים , בעיתונות ובאינטרנט . הדגש מושם על רכישת אוצר מילים באמצעות טקסטים דבורים וכתובים מעולמות שיח שונים , בתכנים מותאמים לגיל הילדים , לעולמם החברתי ולסביבתם ועיסוק בתופעות לשוניות כבר מהשלבים הראשונים של רכישת השפה . מטרות התוכנית לפתח כשירות תקשורתית בין אישית בשפה המדוברת ומיומנויות שיח מורחב-אורייני בשפה העברית . לסייע למורה בהקניית הקריאה והכתיבה בעברית כשפה שנייה , וכן בשיפור והעמקה של הידע הלשוני במשך שנות הלימודים בבית- הספר היסודי . להציע הזדמנויות מגוונות לרכישת אוצר מילים רחב בעברית . לאפשר לתלמידים התנסויות לשוניות בעברית בתכנים מתוך עולמות השיח השונים ובמבחר סוגות . להציג היבטים של תרבות דוברי העברית בישראל באמצעות מפגש עם טקסטים מקוריים , עם סגנונות דיבור ושיח ועם ביטויים השגורים בשפתו של דובר ילידי . לעורר בקרב התלמידים דוברי הערבית חיבה לשפה העברית והנאה בלמידתה ובשימוש בה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר