עמוד:150

מו-גבל , מו-גבלת מע , 0 עם כמות קטנה כמו : זמן מוגבל / אדם עם מעס כוח , מענו limited , handicapped ww , nnnujo לו גבולות גופניים או רוחניים , ולכן הוא מתפקד כאופן לא שלם / עם גבולות , לא פתוח מצוברח we / , T : : לו מצב רוח רע , עצוב ( לשון דיבור ) ץ 0001 ררו מצוברחת צלו T -ל , צלולה T : שקוף , שאפשר לראות דרכו , למשל : מים צלולים / ברור , נקי , למשל : clear , lucid קול צלול / אדם צלול פועל בהיגיון , לא מבולבל ופעלתני , אדם שבודק את התועלת בכל דבר utilitarian ופעלתנית T : ~ תקו-ע , תקו-עה משהו או מישהו הנמצא במקום אחד , ולא יכול לצאת ממנו , נעצר stuck ונשאר במקום או במצב הקודם

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר