עמוד:117

84 . כת ' בעיפרון בקרון החתום דן פגיס כאן במשלוח הזה אני חוה עם . הבל ... .. בני . : אם תראו את בני הגדול קין בן אדם תגידו לו שאני [ | מה אתם חושבים : מה מבקשת חןה לומר לקין ? 83 . ק נאה במשפחת בראשית , קין והבל Q ) ( 12-3 1 n'WK במגילת שיר השירים נאמר : "קשה כשאול קנאה " ( שיר הש רים ח . ( 6 הסבירו בעזרת פסוק זה את פרשת קין והבל . ואבא נשען , "על ואני עליו . אבא קרא לזה קונםקם . ואני רכבתי על אבא והתגלגלתי , ואבא , "על וכל הזמן נגענו אחד בשני . אחרי הרבה זמן אבא אמר : "עכשיו ... תפקח את העיניים " . והיינו מחובקים . לא הרגשנו . פנים מול פנים . והתחלנו לצחוק . ( מתוך : איציק ויינגרטן , לרקוד עם אבא , ( 1993 ( 1 איך האב שכנע את הילד , שלא כדאי להיות שקוף ? ( 2 בסיפור נשארו כמה חידות בקשר לחיים של הילד . מה הן ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר