עמוד:114

ימים , שהשהה אחיך מלהביא לך את מזונותיך , ואף על פי כן לא הנחת את מקומך , ומשכת בעולה של תורה . אמר יששכר , ודינו של זבולון מהו ? הביאו פנקס , ומצאו כתוב , זבולון עסק בתורה כל ימיו חוץ משני ימים . כיוונו את הימים , ומצאו , שאלו שני ימים , שהשהה שכרו של יששכר . נתאנח יששכר אנחה גדולה , ונשמע קולו בגן-עדן . אמר זבולון , דומה עליי קול זה כקולו של יששכר אחי , אלך ואראה . כ ^ צאו ליששכר מצר . אמר זבולון , הלא כל הטובה שקיבלתי , לא באה אלא בשביל יששכר אחי , שהיה עוסק בתורה . נמצא , שלא אני פרנסתי את יששכר , אלא שיששכר פרנס אותי , ועכשיו אלך ואטול אף את חלקו בגן עדן ? חס לו לזרעו של אבא . אלא ילך יששכר למקומי בגן-עדן . אמר לו יששכר , וכי כך אני בעיניך אחי , שאטול חלקך בגן עדן . אפשר שולחנך חסר , ושולחני מלא . אמר לו זבולון , לא חלקי אלא חלקך הוא , שכל הטוב שמתוקן לי כאן , לא בא אלא בזכות תורתך שלמדת . זבולון לא חזר למקומו בגן-עדן מפני צערו של יששכר , ויששכר לא נכנס במקומו מפני חיבתו לזבולון . אמר הקדוש ברוך הוא , יששכר וזבולון , אתם צמצמתם עצמכם זה מפני זה , אהבתכם , שאני מרחיב מקומכם . באותה שעה נתרחב מקומו של זבולון בגן-עדן , ונתפנה מקום אף ליששכר . ועדיין יששכר וזבולון יושבים בגן-עדן , ועוסקים כאחד בתורה , ונהנים מזיו השכינה , והקדוש ברוך הוא תומך כבודו עליהם , מפני שתמך זבולון בידיו של יששכר , ויששכר תמך גורלו של זבולון , תמך עליהם הקדוש ברוך הוא כבודו . = / ?/ " עיכב למשך זמן , האריך את משך rep גרם לאיחור משכת בעול = המשכת למלא את החובה כיוונו vrn = ניסו להתאים את הזמן ( כמו לכוון שעון ) ערכו השוואה מצר = מצסער חס לו = אוי לו , חס וחלילה שכך יהיה מתוקן = מסודר , ערוך ומוכן ( מתוך : ש" עגנון , אלו ואלו , 966 ו ) ( 1 ביחסים בין אחים , קיימים פעמים רבות רגשות , שמושכים לכיוונים שונים : אהבה , שנאה , קנאה , פחד ורחמים . מה הוא הרגש בסיפור של עגנון , והאם הוא רומז גם לקיומם של רגשות אחרים ? ( 2 מה אתם חושבים : האם יעקב ועשו היו יכולים לפתור את הסכסוך ביניהם בדרך של יששכר וזבולון ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר