עמוד:113

81 . יששכר וזבולון ש " י עגנ 1 ן כשבא יששכר ליטול חלקו בגן עדן , בדקו בספרו , ומצאו כתוב , יששכר עסק בתורה שני ימים . עמד יששכר תמה . אמר , אפשר אני , שכל ימי לא משתי מאוהלה של תורה , והטיתי שכמי לסבול עולה של תורה , לא יצאו לי אלא שני ימים בתורה . אמרו לו , יששכר , בעולם שבאת משם , חייך מניין היו . אמר להם , אח היה לי , וזבולון שמו , ועשה עימי שותפות . הוא יושב חוף ימים , ויוצא לפךקמטיא בספינות , ומשתכר ונותן לתוך פי , ואני יושב ועוסק בתורה . אמרו לו , אם כן תורתך של זבולון היא , שאלמלא זבולון , שעוסק בפרקמטיא , לא היית אתה עוסק בתורה , וכבר אכלת עולמך בחייך . ושני ימים אלו , שכתובים על שמך , אלו שני לי 0 ול = לקחת תמה = מתפלא משתי = זזתי , עזבתי הסיתי שכמי = השתתפתי במאמץ , הסכמתי לקחת חלק במשימה לסבול עול = למלא את החובה יצאו לי = הסתכמו , התוצאה בחשבון הייתה ך"'י מנ"ן היו = ממה התפתסת פרקמסיא = מסחר אלמלא = אילו לא 80 . תנ " ו תנ"ו , אתן אתך ומדרשים אחרים 1 0 יצחק הריח בבנו ובנו בבניו שוקזלת דורות ריח צד עכשיו . ריח שדה ורירו ש ^ ר ריח- נקבה T I" : וריח - ?*; זכר . T T אין לנו מסורת טובה יותר אף אחד לא יוכל להיות מישהו אחר . רץלדות שלו מיתוס שבור ואבא שלו הקריב אותו , כאמור . זה לין הדורות ואין לו מתקן : לעולם לא יךאה את ? נו כאיש זקן . לפי השיר , האם 'צחק ידע שהוא מברך את יעקב ? יהודה עמיחי

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר