עמוד:111

78 . סי ט מעולה ! רו 2 ו לראות ! ק 0 עים מתוך ביקורות 0 ר 0 ים בניגוד למה שנדמה במחשבה ראשונה , כשב 1 חנים את הדמויות בסרט , רואים שהן אינן שטוח 1 ת . כל אחת מן הדמויות היא רבת פנים , ויש בה צדדים שונים , ואפילו הפוכים . נביא כאן מספר דוגמות : השיחות בסרט קצרות , אבל כל מילה מגלה פן חשוב של הדמות , והנחת למה שיקרה בהמשך העלילה . יש לשמוע את הדיאלוגים שוב ושוב כדי להבין את עומק המשמעות . למשל , ... הבמאי מצליח "למשוך " את העלילה הפשוטה , המתנהלת במקומות סגורים ומוכרים . חלקים מן העלילה מתקיימים באותו זמן , במקומות שונים , אבל קרובים מאוד . עובדה זו יוצרת מתח , שמגיע לשיאו ברגע המשבר , כאשר ... בעלילה יש חלקים שקטים , אבל מתחת לפני השטח נבנית סצנה של משבר נורא , שבה מתבררת לגיבורי הסרט אמת קשה , אמת קשה יותר מכל מה שהם חשבו , ... אין בסרט מוזיקה דרמטית . הצלילים החזקים נשמרים לרגע השיא , ואז מתברר , שגם לאנשים , שנראו כפאסיביים , או חסרי רגש , יש עוצמות רגשיות ... צילומי הסרט עוברים מן החוץ הפתוח אל הפנים הסגור , ובעיקרם הם צילומים אומנותיים של ... ךךמטןים בקלח-אפ הסיפור של הסרט הוא סיפור פשוט . לעומת זאת השאלות , שהסרט מעלה , הן שאלות ' = ביותר - שאלות מוסריות ואנושיות , שמלוות את בני האדם מבראשית , כמו למשל ... השלימו את המשפטים בביקורת בעזרת דוגמות מסרט מסוים שראיתם . ( 1 כתבו את הנאמר בפסוק בעברית חדשה בע 7 רת ביטויי הניגוד המופיעים בסוגריים . ( 2 דונו בקבוצות : מה כל אחד מגיבורי הסיפור המקראי - רבקה , יצחק , עשו ויעקב - היו יכולים לעשות כדי שהסיפור ייגמר ארורת .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר