עמוד:107

75 . ביטויי ניגוד ומשפטי ניגוד 74 . " והנה תומס בבטנה " ( בראשית כה ( 24 הקשר בין יצחק לרבקה התחיל באהבה גדולה - "וןביאה יצחק האהלה , שרה אמ nj 7- ; 1 , 1 את רבקה : , 1 ותהי :: ז לאשה — T ? ויאהבה . •/ : - , T v T וינחם .. . יצחק ' T : אחרי ?? -: - אמ ' 1 ( בראשית כד , ( 67 אבל אחרי זמן מה D" ] wn מתרחקים זה מזה , ובניגוד לתמונה הרומנטית של בחירת בת הזוג והנישואים המאושרים , נוצרים יחסים , שיש בהם ךמאות ואי אמון . לרבקה נולדו תאומים . הילד הראשון מבין התאומים היה ילד ש י עיר ואדמוני , ואילו השני היה ילד רגיל וחלק , ללא שער . עשו יצא ראשון מבסן אימו ( אולי אפילו דחף את אחיו כדי לצאת ראשון , ( אף על פי שיעקב ניסה למנוע זאת ממנו . יעקב יצא , כשהוא אוחז בעקב אחיו הבכור , ולכן נקרא שמו יעקב . הנערים גדלו ; עשו היה ל צייר . יעקב בניגוד ל \ ri'n איש תם , יושב אוהלים . ההורים חילקו ביניהם את אהבתם לילדים : יצחק אהב את עשו , ואילו רבקה , אהבה יותר את יעקב . יצחק הולך ונחלש , ולקראת סוף חייו הוא גם מתעוור . לעומת חולשתו של יצחק , רבקה הולכת ומתגלה כאישה תקיפה , שמוכנה לשלם מחיר גבוה מאוד , כדי לתת לבנה האהוב את הבכ 1 ךה : היא מרמה את בעלה , בנה האהוב בורח לארץ אחרת , ובנה השני עוזב גם הוא את הבית . יצחק הזקן ביקש לברך את בכורו עשו לפני מותו . רבקה לעומת זאת רצתה להעביר את הברכה ליעקב , בנה האהוב , ופעלה במרץ להשגת מסרה זו . התחבולה של רבקה הצליחה , לא רק משום שיצחק היה זקן ולא ראה , אלא גם בגלל היחס השונה של הבנים למעמד הבכורה . יעקב חשב , שהבכורה היא מעמד חשוב ומשמעותי , בע 1 ד שעש ! זלזל בבכורה . לכן , כשיעקב הציע לעשו למכור את בכורתו תמורת נזיד עדשים , הוא הסכים לעשות זאת . מה אתם חושבים על המעשה של רבקה ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר