עמוד:103

מילון 3 - רק : 7 פעלים הךביק , להךביק חיבר כמה דברים יחד / העביר למישהו אחר מחלה / העביר למישהו bond , cement הרגשות ודעות , השפיע עליו , שירגיש כמוהו או יעשה אותם דברים התוודה , גילה לחבר , לסמכות דתית או למישהו אחר את האמת , בדרך confess nnMriflV ( על ) כלל אמת , שקשה לספר ,-עליה חטא או מעשה רע התלב , 0 להתלבט קשה היה לו להחליט בין שתי אפשרויות או יותר exert oneself , struqqle חל , לחול קרה , התקיים occur , fall due on ש מ 1 ת עצ ם ביוב . 1 תעלות וצינורות למי שפכים = מים מלוכלכים שצריך לשפוך drainage , plumbing ולהרחיק השפלה TT : נ . פגיעה קשה בכבוד של מישהו , הורדה למ 0 ה למקום נמוך . humiliation ש 0 פעולה של הפועל : להשפיל וידוי ז . גילוי מחשבות , סודות או רגשות לאדם אחר confession // 7 ב ז . ח ₪ ת כסף או משהו אחר , שאדם חייב לשלם או להחזיר לחבר או למוסד debt חמולה T ~ 1 נ . המשפחה המורחבת קבוצת אנשים ( לשון חבור ) extended family ( ( slang from Arabic כפירה נ . חוסר אמונה בקיום האלוהים heresy , disbelief לול . / מבנה שמגדלים בו תרנגולות chicken coop מהו : -מה T נ . רעש גדול ואי סדר , בלבול disturbance , turmoil מסיק ( זיתים ) ז , קסיף הזיתים ואיסופם ( קוטפים את הזיתים ואוספים אותם ) olive picking סמרסוט ז . חתיכת בר שמשתמשים בה לנקות / בגד ישן וקרוע / אדם חלש rag אופי , שאין לו דעה וקל להשפיע עליו ( סלנג ) ש מ 1 ת תואר ךל אמצעים , עני meager , poor - דלת - אמצעים ; « -ך הדרגתי TT : - , הדרגתית TT : - עובר שלב אחר שלב בלי קפיצות , כל פעם עולה או יורד רק מדרגה gradual אחת רו 1 מרי , ? חומרית ? : הקשור לרכוש , לכסף או לתנאים , שבהם אנשים חיים ולא לח" materialistic הרוח , נוגע בעולם הממשי , לא הרוחני פושר , פושרת לא חם ולא קר / חסר חיים , בלי עניין , באמצע lukewarm צפוי , צפוןה ידוע מראש , שחיכו לו - שציפו לו , שידעו שהוא יקרה expected T רצו- , רצויה T שרוצים אותו , שמחים לקראתו , כדאי שהוא יהיה , או כדאי לעשות אותו preferred , desired שגרתי , T : שגרתית T : מוכר וידוע , רגיל ומקובל , יומיומי , הפך להרגל קבוע customary , routine שולי , שולית שנמצא בצד ( בשוליים , ( לא חשוב , לא עיקר , ספל marginal , peripheral שמרני T : , שמרנית T : - שומר על המנהגים ועל הערכים המקובלים ומתנגד לחידושים , conservative בעל דעות מסורתיות , לא מוכן לשנות שו נ 1 ת מעבר ל ... יותר מ / ... בצד האחר beyond פרק ע 1 ל , השתחרר , התמרד , לא קיבל עליו את החוקים , ולא עושה את throw off all restraint , לפר 1 ק ע 1 ל חובותיו ( ספרותי ) rebel

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר