עמוד:99

69 . מוריד הגשם אהרן אלמוג 1942- ? עשיתי עיגול ולא יצאתי ממנו * עד שלא ירדו : גשמים T : אותו יום הוצפו . בתים T ושני : - ? : אנשים ? - כמעט - : טבעו * : T באתי הביתה ואמרתי זה אני מוריד הגשם נתן לי אבי קטילת לחי ואמר זה אני מוריד הסטירה שבוע לארור מכן עמךתי לשווא עד הצהךיים באו יונים והגו עליי אהבה למחרת הלכתי לבית ספרי כשאני מבקש לעילת אדמה ומוכן להתפשר על ליקוי חמה T באתי . וחינה .... השמש T __ ניצב T . בשער _ -- ומסביב T : דממה TT לא מורים ולא חמורים אמר השמש במין זמר והחל רוקד עם המטאטא . שביתה . בצהריים באתי הביתה ואמרתי זה אני ? 68 . להתחתן עם מישהו מהעדה שלנו או עם מישהו מעדה אחרתל בשנות החמישים רק 9 ° / 0 מן הנישאים בחרו להינשא לבן זוג שאינו מבן עדתם , ואילו בשנת 20 ° / 0 1980 מן הנישאים כבר התחתנו עם בני זוג מחוץ לעדה של משפחתם . במדינת ישראל יש פחות או יותר מספר שווה של אנשים בני עדות המזרח ובני ערות אשכנז . לכן , בחברה כזאת שיעור של 50 ° / 0 נישואים בינעדתיים הוא צפוי ואף רצוי : חצי יתחתנו עם בני עדתם , וחצי יתחתנו עם אנשים מן העדה האחרת . 20 ° / 0 מתוך אחת הקבוצות , שהיא 50 % מהאוכלוסייה , מהווים 40 ° / 0 מתוך מאה . לפיכך שיעור הנישואים 980-ב ו היה קרוב לשיעור הנישואין הבינעדת הרצוי בחברה מעורבת . מה בק 0 ע מעיד ו \ ל כך שכותב הקסע רוושב שנישואים בינעדתיים הם דבר רצוי וטוב ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר